Teisės aktai

SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (nuo 2017 m. liepos 1 d.).
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (nuo 2017 m. liepos 1 d.).
Kiti su viešaisiais pirkimais susiję teisės aktai.

Vidaus teisės aktai:

Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1I-132 patvirtinta Viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir atlikimo Mykolo Romerio universitete tvarka .
Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 1I-132 patvirtintos Paraiškos atlikti viešąjį pirkimą ir Pirkimo užduoties formos .
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747