Studijos

Dalyko "Fizinis rengimas" normatyvų vaikinų vertinimo lentelė

Dalyko "Fizinis rengimas" normatyvų merginų vertinimo lentelė

Sveikata ir fizinis aktyvumas_Egzamino klausimynas