Darbuotojų elektroninis paštas

Universiteto darbuotojai, norintys turėti asmeninę elektroninio pašto dėžutę, turi registruotis adresu http://mail.mruni.eu/. Dėžutė sukuriama per darbo dieną po registracijos. Dėžutės dydis ribojamas iki 5 GB.

Elektroninis paštas yra vienas iš pagrindinių informacijos platinimo kanalų Universitete. Tik šiuo paštu yra siunčiami Universiteto darbuotojų atsiskaitymo lapeliai ir kita tarnybinė informacija. Visi Universiteto darbuotojai privalo susikurti elektroninio pašto dėžutes Universiteto pašto sistemoje.
Universiteto elektroninio pašto naudojimą reglamentuoja Mykolo Romerio universiteto elektroninio pašto sistemų administravimo ir naudojimo tvarka.

  • Praėjus 6 mėnesiams po išėjimo iš darbo Universitete, elektroninio  pašto dėžutė naikinama, o likus vienam mėnesiui iki panaikinimo, išsiunčiamas perspėjantis pranešimas.

Struktūrinių padalinių arba pareigybinės elektroninio pašto dėžutės

Elektroninio pašto dėžutės turi būti sukurtos visiems Universiteto struktūriniams padaliniams (fakultetams, katedroms ir kt.). Šiuo atveju padalinio vadovas turi paskirti darbuotoją,  atsakingą už pašto dėžutės tvarkymą. Elektroninio pašto dėžutės gali būti sukurtos ir kai kurioms pareigybėms.
Norint sukurti padalinio arba pareigybinį elektroninio pašto dėžutę, reikia:

  1. Parašyti prašymą  ,
  2. Gauti padalinio vadovo tarpininkavimą (vizą),
  3. Prašymą pateikti elektroninio pašto administratoriui Rimui Misevičiui (IV-109 kab.).
  • Pašto dėžutė sukuriama per darbo dieną nuo prašymo pateikimo. Dėžutės dydis ribojamas iki 5 GB.