Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai


Informacija apie Mykolo Romerio universiteto paskirtą duomenų apsaugos pareigūną: 

Dr. Andrius Puksas (Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos narys)
El. pašto adresas: dap@mruni.eu

Papildoma informacija:

– Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 skirsinis "Duomenų apsaugos pareigūnas";
Duomenų apsaugos pareigūnų gairės (Guidelines on Data Protection Officers).

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747