Darbuotojams

Socialinių reikalų klausimus Universitete kuruoja vicerektoriaus patarėja Aušra Jasiulienė.
Kontaktai:
El.p.: askab@mruni.eu
Kab.: C-I-206
Tel. 8 5 2714 539
Mob. 8 659 93977

Universitete teikiama socialinė pagalba – materialinė pašalpa darbuotojams ligos atveju ar mirus šeimos nariui. Tokiais atvejais darbuotojas teikia prašymą (vizuotą padalinio vadovo, Finansų tarnybos vadovo, vicerektoriaus, vicerektoriaus patarėjo) Rektoriui. Prie prašymo pridedama ligos išrašo arba mirties liudijimo kopija. Prašymai pateikiami C-I-206 kab.
Prašymo pavyzdys

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747