Apie katedrą


Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-306

Vedėja: L.e.p. Danguolė Seniutienė
Kab.: IV-301
Tel.: (8 37) 303 640
El. p.: dseniutiene@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ketvirtadieniais 16.00-18.00

Katedros mokslinis pedagoginis personalas

Dėstytojų konsultavimo laikas

Katedroje dėstomi privalomieji studijų dalykai : 

 • Dokumentų patikra
 • Statutinis ugdymas (karyba, šaudyba)
 • Sienos apsaugos taktika
 • Sienos apsaugos teisinis reguliavimas
 • Praktika
 • Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba
 • Kovinė savigyna
 • Užsienio šalių sienos apsaugos institucijos (pasirenkamas dalykas)
 • Informacinės viešojo saugumo technologijos
 • Kriminalinė žvalgyba
 • Migracijos procesų teisinis reguliavimas
 • Valstybės sienos apsaugos organizavimas - baigiamasis egzaminas
 • Baigiamasis bakalauro darbas

Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų programa :

 • Informacinės viešojo saugumo technologijos
 • Ginklai ir šaudyba
 • Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba
 • Kovinė savigyna

Policijos veiklos (visuomenės saugumo) bakalauro studijų programa:

 • Informacinės technologijos
 • Fizinis rengimas
 • Teismo medicina ir psichiatrija (pasirenkamas dalykas)
 • Ginklai ir šaudyba

Teisės ir ikiteisminio proceso bakalauro studijų programa:

 • Teismo medicina ir psichiatrija
 • Kriminalinės žvalgybos pagrindai
 • Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747