Studijos

Informacija apie studijuojamus dalykus, jų turinį, skelbiama:

http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/#tab_3

Studijose derinami įvairūs studijų metodai: paskaitos, seminarai, praktinių užduočių atlikimas, naudojamasi virtualia mokymosi aplinka Moodle

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747