Studijos

Studijos Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete suteikia galimybę įgyti aukštąjį universitetinį teisinį išsilaviimą, tapti teisės srities specialistu. Visas studijų procesas Teisės fakultete grindžiamas pagarbos, konstruktyvaus bendravimo ir laisvo minčių dėstymo principais. Fakultete dirba aukštos kvalifikacijos mokslininkų kolektyvas, nemaža dalis dėstytojų yra Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų, apylinkių bei administracinių teismų teisėjai, didelę praktinio darbo patirtį turintys advokatai, notarai, prokurorai. Teisės fakultetas organizuoja studijas glaudžiai bendradarbiaudamas su institucijomis, kurių atstovai priklauso teisės bakalauro ir magistrantūros studijų programų komitetams ir yra potencialūs teisės studijas baigusiųjų darbdaviai.