Studijos

Studijos Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje suteikia galimybę įgyti aukštąjį universitetinį teisinį išsilaviimą, tapti teisės srities specialistu. Visas studijų procesas Teisės mokykloje grindžiamas pagarbos, konstruktyvaus bendravimo ir laisvo minčių dėstymo principais. Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos mokslininkų kolektyvas, nemaža dalis dėstytojų yra Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų, apylinkių bei administracinių teismų teisėjai, didelę praktinio darbo patirtį turintys advokatai, notarai, prokurorai. Mykolo Romerio teisės mokykla organizuoja studijas glaudžiai bendradarbiaudamas su institucijomis, kurių atstovai priklauso teisės bakalauro ir magistrantūros studijų programų komitetams ir yra potencialūs teisės studijas baigusiųjų darbdaviai.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747