Kita

Tarnybinės atsakomybės taikymo problemos ir aktuali teisminė praktika

Konstitucinis teisinės valstybės principas nagrinėjant bylas teismuose

Argumentavimas teisinėje praktikoje

Lyginamojo metodo taikymo galimybės advokato profesinėje veikloje

dr. Vaidas Jurkevičius,
Privatinės teisės instituto lektorius