Apie institutą


Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V - 348, V - 349, V - 518
Tel.: (8 5) 271 4637 (Instituto dėstytojų)
Faks.: 271 4561
El. p.: vti@mruni.eu


Direktorė: prof. dr. Agnė Tvaronavičienė
Kab.: V - 348
Tel.: (8 5) 271 4697
El. p.: a.tvaronaviciene@mruni.eu
Priėmimo valandos: antradienis: 13.00-17.00 val.


Vadybininkė: Kristina Bernatavičienė
Kab.: IV-305
Tel.: (8 5) 271 4664
El. p.: vti@mruni.eu

PROFESORIAI EMERITAI

Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis, Prof. dr. Alvydas Pumputis, Prof. dr. Juozas Žilys.

AFILIJUOTASIS PROFESORIUS

Prof. dr. Alvydas Rimantas Pauliukevičius

PROFESORIAI


Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė

Mokslinių tyrimų kryptys
: Viešieji pirkimai, alternatyvus ginčų sprendimas,
mediacija, arbitražas.

Kontaktai: a.tvaronaviciene@mruni.eu, V-348 kab.

Prof. dr. Audrius Bakaveckas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, administracinio proceso teisė, viešasis administravimas.

Kontaktai: audrius@mruni.eu, V-349 kab.
Prof. dr. Darijus Beinoravičius

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisėkūra.

Kontaktai: dabein@mruni.eu, V-348 kab.

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė ir procesas, viešasis administravimas, švietimo teisė, teisinis švietimas, IT teisė (e-teisingumas ir e-valdžia), kriminalistika.

Kontaktai: eglek@mruni.eu, http://www.bileviciute.lt, V-349 kab.

Prof. dr. Toma Birmontienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucinė teisė, sveikatos teisė, žmogaus teisių teisė.

Kontaktai: t.birmontiene@mruni.eu, V-518 kab.

Prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė


Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos, lyginamoji ir Europos Sąjungos administracinė teisė, administracinis procesas, teisės istorija.

Kontaktai: ieva@mruni.eu, http://ieva.home.mruni.eu, V-349 kab.


Prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Aplinkos teisė, teritorijų planavimo ir statybų teisė, administracinė ir administracinio proceso teisė.

Kontaktai: r.markoviene@mruni.eu, V-349 kab.


Prof. dr. Vytautas Sinkevičius


Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucijos aiškinimas, konstitucinė justicija, parlamento teisė.

Kontaktai: v.sinkevicius@lrkt.lt, v.sinkevicius@mruni.eu, V-349 kab.


Prof. dr. Algimantas Urmonas


Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, teisės mokslo tarpdiscipliniškumas, kriminologija, viešasis administravimas.

Kontaktai: aurmonas@mruni.eu, http://aurmonas.home.mruni.eu, V-349 kab.


Prof. dr. Milda Vainiutė


Mokslinių tyrimų kryptys: Žmogaus teisės, parlamento teisė, valstybės valdžios institucijų sąranga, valstybės forma.

Kontaktai: milda.v@mruni.eu, V-349 kab.Prof. dr. Viktoras Justickis


Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: vjust@mruni.eu, V-349 kab.Prof. dr. Gediminas Mesonis

Mokslinių tyrimų kryptys: Konstitucinė lyginamoji teisė, žmogaus teisės, konstitucijos įtaka ordinarinėms teisės šakoms.

Kontaktai: gedmes@mruni.eu, g.mesonis@lrkt.lt, V-349 kab.

DOCENTAI

Partnerystės docentas Arūnas Adomėnas

Mokslinių tyrimų kryptys: Muitinės administracinė veikla.

Kontaktai: arunas.adomenas@mruni.eu, V-349 kab.

Doc. dr. Jolanta Bieliauskaitė


Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės filosofija.

Kontaktai: jolab@mruni.eu, V-349 kab.

Doc. dr. Inga Daukšienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Europos Sąjungos konstitucinė teisė, Europos Sąjungos bendrosios rinkos teisė.

Kontaktai: dauksiene@mruni.eu, I-318 kab.
Doc. dr. Jelena Kutkauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Sveikatos teisė.

Kontaktai: jelena.kutkauskiene@mruni.eu, V-349 kab.

Doc. dr. Andrejus Novikovas


Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, administracinio proceso teisė, viešasis administravimas, policijos teisė, savivaldos teisė.

Kontaktai: andrejus@mruni.eu, http://andrejus.home.mruni.eu, V-349 kab.


Doc. dr. Ernestas Spruogis


Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės taikymas ir aiškinimas, teisinis argumentavimas, teisinė ir socialiai orientuota valstybė, teisės teorija, teisės filosofija.

Kontaktai: ernestas@mruni.eu, ernestas.spruogis@gmail.com V-349 kab.


Doc. dr. Gintaras Šapoka


Mokslinių tyrimų kryptys: Vakarų teisės tradicijos raida; Pirmosios Lietuvos Respublikos teisės paveldas.

Kontaktai: gsapoka@mruni.eu, V-349 kab.

Doc. dr. Eglė Venckienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės teorija, žmogaus teisių doktrina.

Kontaktai: egvenck@mruni.eu, V-349 kab.

LEKTORIAI


dr. Tomas Blinstrubis


Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji konstitucinė teisė, žmogaus teisės, konstitucinė ir administracinė justicija.

Kontaktai: t.blinstrubis@mruni.eu, V-349 kab.

Remigijus Kalašnykas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinis procesas, administracinių ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka

Kontaktai: remigijus@mruni.eu, V-349 kab.


Violeta Kosmačaitė


Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: violetak@mruni.eu, violetakos@gmail.com http://violetak.home.mruni.eu, V-349 kab.

dr. Juozas Valčiukas

Mokslinių tyrimų kryptys: Teisės teorija, konstitucinė lyginamoji teisė, lyginamoji teisė, žmogaus teisių doktrina ir jos transformacijos, Islamo teisė.

Kontaktai: valciukas.juozas@gmail.com, V-349 kab.
Juta Večerskytė-Alshaiban

Mokslinių tyrimų kryptys: Parlamento narių teisinis statusas, aukštųjų valstybės pareigūnų pašalinimas iš pareigų, žmogaus teisės ir laisvės.

Kontaktai: juta_vecerskyte@mruni.eu, V-349 kab.
dr. Gintautas Vilkelis

Mokslinių tyrimų kryptys: Valstybės tarnybos teisė , valstybės informacinių išteklių teisė, administracinė teisė, viešasis administravimas.

Kontaktai: givil@mruni.eu, V-349 kab.
dr. Tomas Žilinskas

Mokslinių tyrimų kryptys: Administracinė teisė, draudimo teisė, viešieji pirkimai, verslo priežiūra, aplinkosauga.

Kontaktai: tomasz@mruni.eu, V-349 kab.

                                               DOKTORANTAI

Juta Večerskytė-Alshaiban  Greta Česnaitytė
Karolis Kurapka 
Simona Dementavičienė  Erika Statkienė

Anna Komziuk  Tadas Valančius
Jonas Čebelis
Salomėja Fernandez-Montojo      Jolita Miliuvienė
Edgaras Markevičius
Vaidas Milius Sigitas Šamanskas
Kristina Kenstavičienė
Alexandru Tanase Daiva Petrėnaitė
Kristina Zamarytė-Sakavičienė
Leda Žilinskienė Jurgita Stirblienė    

Andrius Stankevičius
Mindaugas Verbickas

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747