Apie institutą


Adresas: Ateities g. 20 LT-08303
Kab.: V-352, V-353, V-354
Tel.: (8 5) 271 4587 (352 kab.), (8 5) 271 4610 (353 kab.), (8 5) 271 4593 (354 kab.)
El. p.: pti@mruni.eu


Direktorius: Prof. dr. Virginijus Bitė
Kab.: V-352
Tel.: (8 5) 271 4525
El. p.: virginijus.bite@mruni.eu


Vadybininkė: Kristina Bernatavičienė
Kab.: IV-305
Tel.: (8 5) 271 4664
El. p.: pti@mruni.eu

Informuojame, studijų procesas ir darbas Mykolo Romerio universitete organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Kilus klausimams, prašytume kreiptis el. paštu pti@mruni.eu ir jums bus atsakyta kiek įmanoma greičiau darbo valandomis tą pačią dieną. 
PROFESORIUS EMERITAS

Prof. dr. Vytautas Pakalniškis

AFILIJUOTASIS PROFESORIUS

Prof. dr. Rimvydas Norkus


PROFESORIAI


Prof. dr. Virginijus Bitė

Mokslinių tyrimų kryptys: Įmonių (bendrovių) teisė, bendrovių valdymas, verslo organizavimo teisinės formos.

Kontaktai: virginijus.bite@mruni.eu, V-355 kab.
Prof. dr. Simona Drukteinienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Sutarčių teisė, sutartinė atsakomybė, deliktų teisė.

Kontaktai: simona@mruni.eu, V-354 kab.
Prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Šeimos teisė, vaiko teisės, šeimos teisės unifikavimas ir harmonizavimas (cross-border aspektas).

Kontaktai: ingaieva@mruni.eu, V-353 kab.
Prof. dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo santykiai, verslo perdavimas, tarptautinė darbo teisė, Europos Sąjungos darbo teisė.

Kontaktai: ingridam@mruni.eu, V-354 kab.

Partnerystės profesorius Vilius Mačiulaitis


Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo teisė; darbo santykių reglamentavimo principai, darbo santykių pasibaigimas, nediskriminavimas darbo santykiuose, sauga ir sveikata darbe bei darbo santykių teisinio reglamentavimo reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdančių institucijų veikla

Kontaktai: viliusmaciulaitis@mruni.eu, V-354 kab.

Prof. dr. Raimundas Moisejevas

Mokslinių tyrimų kryptys: Konkurencijos teisė, prievolių teisė, įmonių teisė, civilinė atsakomybė, sutarčių teisė, ginčų nagrinėjimas, arbitražas.

Kontaktai: raimundasm@mruni.eu, V-354 kab.

Prof. dr. Paulius Pakutinskas


Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinė teisė, technologijų teisė, dirbtinio intelekto ir kitų naujų technologijų reguliavimas, kibernetinis saugumas, privatumas ir asmens duomenų teisinė apsauga, intelektinės nuosavybės teisė, tarpdisciplininiai tyrimai (teisė, technologijos ir verslas).

Kontaktai: paulius.pakutinskas@mruni.eu, V-353 kab.


Prof. dr. Solveiga Palevičienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinė investicijų teisė, tarptautinis arbitražas, lyginamoji deliktų teisė, valstybės atsakomybė.

Kontaktai: s.paleviciene@glimstedt.com; solveiga.paleviciene@mids.ch, V-353 kab.

Partnerystės profesorius Gediminas Sagatys

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinė teisė, šeimos teisė, viešieji pirkimai, konstitucinė teisė, vaiko teisių apsauga.

Kontaktai: sagatys@mruni.eu, V-353 kab.
Prof. dr. Vigintas Višinskis

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinis procesas, tarptautinis civilinis procesas, bankroto teisiniai santykiai.

Kontaktai: vigvis@gmail.com, V-354 kab.
Partnerytės profesorius Herkus Gabartas

Mokslinių tyrimų kryptys: Mokesčių teisė, energetikos ir nekilnojamojo turto teisė.

Kontaktai: herkus@mruni.eu, V-354 kab.

DOCENTAI


Doc. dr. Goda Ambrasaitė-Balynienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė ir intelektinės nuosavybės teisė.

Kontaktai: godamb@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Gintarė Gumuliauskienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Įmonių įsigijimai ir susijungimai (M&A), jungtinė veikla ir bendros įmonės, įmonės valdymas, reorganizavimas, bankrotas, likvidavimas, restruktūrizavimas, verslo sandoriai.

Kontaktai: g.gumuliauskiene@gmail.com, V-354 kab.


Doc. dr. Vaidas Jurkevičius


Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji privatinė teisė, sutarčių teisė, deliktų teisė, atstovavimas, civilinės teisės taikymas viešojo sektoriaus turtinių santykių reguliavimui.

Kontaktai: vaidas.jurkevicius@mruni.eu, V-353 kab.

Doc. dr. Natalija Kaminskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Mediacija ir alternatyvusis ginčų sprendimas, teisinės derybos, civilinis procesas.

Kontaktai: natalijak@mruni.eu, V-352 kab.

Doc. dr. Evaldas Klimas


Mokslinių tyrimų kryptys: Teritorijų planavimo ir statybos teisė, žemės teisė, aplinkos apsaugos teisė, nuosavybės teisių apsauga, viešojo intereso gynimas.

Kontaktai: evaldas1202@gmail.com, V-354 kab.


Doc. dr. Rytis Krasauskas


Mokslinių tyrimų kryptys: Kolektyvinė darbo teisė, socialinė partnerystė, darbo teisės konstitucionalizacija, darbo sutartis.

Kontaktai: rkrasauskas@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Rūta Lazauskaitė

Mokslinių tyrimų kryptys: Sutarčių teisė, intelektinės nuosavybės teisė, asmens duomenų apsauga.

Kontaktai: rlazauskaite@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Salvija Mulevičienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Teisingumą lemiantys veiksniai ir efektyvus teisingumo įgyvendinimas, socialinis teisingumas.

Kontaktai: salvija@mruni.eu, V-354 kab.

Partnerystės docentas Algis Norkūnas

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinės atsakomybės klausimai.

Kontaktai: nalgis@mruni.eu, V-353 kab.
Doc. dr. Lina Novikovienė

Mokslinių tyrimų kryptys: vartotojų teisių apsauga, sutarčių teisė, žalos atlyginimas.

Kontaktai: linan@mruni.eu, V-341 kab.
Doc. dr. Olga Petroševičienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Sutarčių teisės problemos, nekilnojamo turto sandorių struktūrizavimas, sandoriai.

Kontaktai: o.petroseviciene@wint.lt, V-354 kab.

Doc. dr. Tomas Talutis


Mokslinių tyrimų kryptys: Bankų teisė, finansų rinkų teisė, finansų įstaigų teisė, finansinių paslaugų teisė, draudimo teisė.

Kontaktai: ttalutis@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Žilvinas Terebeiza

Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė; atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai.

Kontaktai: zilvinast@mruni.eu, V-354 kab.

Doc. dr. Dalia Vasarienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Nuosavybės teisė, sandoriai ir sandorių negaliojimas, civilinės ir baudžiamosios teisės santykis.

Kontaktai: daliavasariene@mruni.eu, V-353 kab.


LEKTORIAIdr. Darius Bolzanas


Mokslinių tyrimų kryptys: Teisminis ginčų nagrinėjimas, Europos Sąjungos civilinis procesas, arbitražas, sutarčių teisė.

Kontaktai: darius.bolzanas@icloud.com, V-354 kab.

dr. Tomas Chochrin

Mokslinių tyrimų kryptys: Lyginamoji sutarčių teisė, prievolių teisė, deliktinė atsakomybė, civilinis procesas.

Kontaktai: tomaschochrin@mruni.eu, V-353 kab.
dr. Ąžuolas Čekanavičius

Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: azuolas@mruni.eu, V-353 kab.

Rasa Grigonienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo teisė; darbuotojų teisė į privatumą darbo vietoje, darbuotojų apsauga, taikant informacines technologijas darbe.

Kontaktai: rasa.grigoniene@mruni.eu, V-354 kab.


dr. Ramunė Guobaitė-Kirslienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Darbo teisė, darbo laiko teisinis reguliavimas, užimtumo teisinis reguliavimas, kolektyvinė ir industrinė teisė, socialinės saugos teisė, Europos Sąjungos darbo teisė.

Kontaktai: rguobaite@mruni.eu, V-354 kab.


dr. Marius Jonaitis


Mokslinių tyrimų kryptys: Romėnų privatinė teisė, jos įtaka šiuolaikinei civilinei teisei ir civiliniam procesui, romėnų teisės tradicijos reikšmė Europos teisės unifikavimui.

Kontaktai: marjon@mruni.eu, V-354 kab.


dr. Ingrida Krolienė


Mokslinių tyrimų kryptys: Civilinio proceso teisė, valstybės garantuojama teisinė pagalba, teisininko etika ir atsakomybė.

Kontaktai: ingrida.kroliene@sjk.lt, V-354 kab.


Egidijus Langys


Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: egidijus.langys@avocad.lt, V-354 kab.

Greta Liutkutė

Mokslinių tyrimų kryptys: Mokesčių teisė.

Kontaktai: g.m.liutkute@gmail.com, V-354 kab.

dr. Algirdas Matkevičius


Mokslinių tyrimų kryptys: Prievolių teisė, sutarčių teisė, civilinė atsakomybė ir jos taikymas, pramoninė nuosavybė ir jos apsauga, sporto teisė, žemės teisė.

Kontaktai: a.matkevicius@amplegal.lt, V-352 kab.

Denis Parchajev

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinis arbitražas, tarptautiniai verslo ginčai, derybos teisiniuose ginčuose.

Kontaktai: denis.parchajev@motieka.com, V-354 kab.

dr. Kazimieras Zaveckas


Mokslinių tyrimų kryptys:

Kontaktai: kzaveckas@mruni.eu, V-353 kab.


                                 DOKTORANTAI

Agnė Aleksejevaitė     Anastasija Slobodenuka Tomas Lavišius
Simona Delekaitė Algimantas Marcinkevičius    
Ieva Strunkienė
Paulius Grendelis Dalia VišinskytėOdeta Intė
Tomas Linas Šepetys Elena VėgėlytėEglė Atutienė
Liutauras Vasiliauskas     Evaldas Mikalajūnas
Bohdana Zvinerevska Deividas Kiršys Rūta Bučinskaitė
Vilija Mogenytė Pranas Mykolas Mickus
Martynas Jablonskis
Mantas Pakamanis Rasa Grigonienė Eugenijus Miliukas
Yevhen ShcherbynaIngrida Steponavičienė Arnas Petrikas
Yevhenii VasylchenkoEgidijus Langys Karolis Šimanskis 
Laimonas LeonasGintarė Trukšnytė Milda Treigė
Yuliia PokhodunRemigijus Jokubauskas Linas Vilys
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747