Apie institutą


Adresas: Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V-515
Tel.: (8 5) 271 4639
Faks.: 271 4561
El. p.: btpi@mruni.eu


Direktorius: prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė
Kab.: V-515
Tel.: (8 5) 271 4584
El. p.: zajan@mruni.eu


Referentė: Žaneta Garlienė
Kab.: V-517
Tel.: (8 5) 271 4639
El. p.: btpi@mruni.eu

PROFESORIAIProf. dr. Romualdas Drakšas

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamoji teisė; bausmių skyrimas.

Kontaktai: romualdas.draksas@dmsp.lt, V-512 kab.


Prof. dr. Olegas Fedosiukas

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamosios teisės normų aiškinimo, taikymo bei tobulinimo problemos.

Kontaktai: olfed@mruni.eu,V-512 kab.


Prof. dr. Raimundas Jurka

Mokslinių tyrimų kryptys: Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose; Europos Sąjungos baudžiamosios justicijos įtaka Lietuvos baudžiamajam procesui; Slaptųjų procesinių tyrimo veiksmų samprata ir jų taikymo reikšmė žmogaus teisėms ir laisvėms.

Kontaktai: rjurka@mruni.eu,V-515 kab.

Prof. dr. Egidijus Kurapka

Mokslinių tyrimų kryptys: Kriminalistika Europos kontekste: nuo didaktikos iki strategijos.

Kontaktai: egidijus@mruni.eu,V-511 kab.


Prof. dr. Hendryk Malevski

Mokslinių tyrimų kryptys: teismo ekspertologija; kriminalistika; baudžiamojo proceso ir viešojo saugumo problemos.

Kontaktai: henryk.malewski@gmail.com, 511 kab.


Prof. dr. Andrius Nevera

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamoji teisė; baudžiamasis procesas; tarptautinė baudžiamoji teisė; teisinis bendradarbiavimas; žmogaus teisės.

Kontaktai: anevera@mruni.eu, 512 kab.

Prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Pažeidžiami baudžiamojo proceso dalyviai; specifinės baudžiamojo proceso rūšys; asmens teisių apsauga baudžiamajame procese.

Kontaktai: zajan@mruni.eu,V-515 kab.


prof. dr. Rima Ažubalytė

Mokslinių tyrimų kryptys: baudžiamasis procesas, baudžiamojo proceso konstitucionalizacija, baudžiamojo proceso diferenciacija, nepilnamečių baudžiamasis procesas, diskrecinis baudžiamasis persekiojimas, asmens teisių apsauga baudžiamajame procese, įrodymai.

Kontaktai: rima.azubalyte@mruni.eu,V-511 kab.


DOCENTAI


Doc. dr. Tomas Girdenis

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamoji teisė; nusikalstamų veikų daugetas; bausmių skyrimas.

Kontaktai: tomasgirdenis@gmail.com, 512 kab.


Doc. dr. Alfredas Kiškis

Mokslinių tyrimų kryptys: kriminologija; viktimologija; baudžiamojo teisingumo sistema; baudžiamoji politika.

Kontaktai: akiskis@mruni.eu, 512 kab.


Doc. dr. Rokas Uscila

Mokslinių tyrimų kryptys: Kriminologija; viktimologija; atkuriamasis teisingumas; mediacija; penitencinė teisė.

Kontaktai: ruscila@yahoo.com, 511 kab.


Doc. dr. Salomėja Zaksaitė

Mokslinių tyrimų kryptys: kriminologija; sporto teisė; sukčiavimas ir korupcija.

Kontaktai: salomeja.zaksaite@mruni.eu, 512 kab.LEKTORIAI

Dr. Kristina Grinevičiūtė

Mokslinių tyrimų kryptys: baudžiamoji teisė; nusikaltimai ir baudžiamieji nusižen­gimai vaikui ir šeimai.

Kontaktai: grineviciute.kristina@gmail.com, V-512 kab.

Dr. Marina Gušauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Įtariamojo (kaltinamojo) procesinių teisių užtikrinimas; specialiųjų žinių panaudojimas baudžiamajame procese; žmogaus teisių apsauga ir asmens duomenų apsauga.

Kontaktai: mgusauskiene@mruni.eu, V-511 kab.

Dr. Ramūnas Jurgaitis

Mokslinių tyrimų kryptys: Supaprastintas baudžiamasis procesas; baudžiamojo proceso konstitucingumas.

Kontaktai: rjurgaitis@yahoo.com, V-511 kab.

Dr. Pavelas Kujalis

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamoji teisė; nusikalstamos veikos pavojingumas; baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės; turtinės nusikalstamos veikos.

Kontaktai: kujalis@mruni.eu, V-512 kab.

Dr. Egidijus Losis

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamasis procesas, baudžiamoji teisė, prievartos priemonės.

Kontaktai: egidijus.losis@gmail.com, V-511 kab.

Dr. Renata Marcinauskaitė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje; nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos; nusikalstamų veikų teisinių padarinių problemos.

Kontaktai: renata.marcinauskaite@gmail.com, V-512 kab.
Dr. Dovilė Murauskienė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Baudžiamasis procesas, kuriame dalyvauja pažeidžiami asmenys; vaikų teisių apsauga; įrodinėjimo procesas.

Kontaktai: dovile.murauskiene@mruni.eu, V-511 kab.

Dr. Simonas Nikartas

Mokslinių tyrimų kryptys: Bausmių vykdymo teisė, probacija, kriminologija.

Kontaktai: simonas.nikartas@gmail.com, V-512 kab.

Brigita Palavinskienė

Mokslinių tyrimų kryptys: Kriminologija; viktimologija; baudžiamoji teisė; smurto artimojo aplinkoje problemos; prostitucijos paplitimo Lietuvoje ir kt. šalyse problematika.

Kontaktai: brigita.palavinskiene@outlook.com, V-512 kab.

Marius Rakštelis

Mokslinių tyrimų kryptys: Baudžiamosios justicijos probleminiai aspektai, mediacija bausmių vykdymo srityje, informacinių ir kitų inovatyvių technologijų pritaikomumas baudžiamosios justicijos sistemoje.

Kontaktai: marius.rakstelis@tm.lt, V-512 kab.
Dr. Romas Raudys

Mokslinių tyrimų kryptys:
Fizinio ir seksualinio smurto identifikavimas bei vertinimas; Organizaciniai teismo medicinos ekspertizės klausimai.

Kontaktai: Romas.Raudys@vtmt.lt, Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Didlaukio 86E
Jolita Šukytė

Mokslinių tyrimų kryptys:
Baudžiamoji teisė; prievartos problematika; kaltės problemos baudžiamojoje teisėje.

Kontaktai: jolitasukyte@yahoo.com, V-512 kab.
Linas Žalnieriūnas

Mokslinių tyrimų kryptys:
Baudžiamosios teisės normų aiškinimas, taikymas ir tobulinimas; nusikalstamos veikos sudėtis; priežastinis ryšys baudžiamojoje teisėje.

Kontaktai: linaszalnieriunas@gmail.com, V-512 kab.
Rasa Žibaitė-Neliubšienė (vaiko priežiūros atostogose)

Mokslinių tyrimų kryptys:
Baudžiamasis procesas; įrodinėjimas baudžiamajame procese.

Kontaktai: rasa.zibaite@mruni.eu, V-511 kab.

DOKTORANTAI

Sofia Khatsernova
Liutauras Lukošius
Sonata Morozienė
Kristina Paškevičienė
Ieva Rupšienė
Sigutė Stankevičiūtė
Dovilė Šakalienė
Linas Žalnieriūnas
Ieva Žentelytė  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747