Monografijos

2015

Algirdas Astrauskas, Kostas Žymantas Svetikas. Lithuania Municipalities Strategic Planning: Next Step – higher Level of Citizen Participation //Forms and Determinants of Development of Civil Dialoque (ed. M. W. Sienkiewicz). – ISSN 978-83-932261-3-9. – Lublin: Centre for Local Development Foundation . – 2015, T. 14, Nr. 4, p. 604-612 [vienkartinis mokslo leidinys].

Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys. Socialinės atsakomybės reikšmė viešojo administravimo modeliuose. // Socialinė atsakomybė versle ir viešajame sektoriuje : mokslo studija / Šiaulių universitetas ; sudarytoja ir mokslinė redaktorė Skaidrė Žičkienė. Šiauliai : Šiaulių universitetas, 2015. ISBN 9786098179002. P. 73-86. ISBN 9786098179002

Dangis Gudelis ir kt. Diasporos profesionalai: kaip juos telkti kuriant Lietuvos gerovę/ Vilnius: UAB Saulelė, ISBN 9789955763222, 2015, 367 p. [monografija]

Andrius Stasiukynas , Ewart J., Krzywosz-Rynkiewicz B., Leichteris E., Mačiulis A., McLean H., Mickūnas A. Mikulskienė B., Paražinskaitė G., Paunksnienė Ž., Pitrėnaitė- Žilėnienė B., Rotomskienė R., Skaržauskienė A., Zalewska A., Žalėnienė I., Lange M., Benas B., Gudelytė L., Kalinauskas M., Mačiulienė M., Navickienė O., Skaržauskienė A., Stokaitė V., Tamošiūnaitė R., Tvaronavičienė A., Valys T. Social Tecnologies and Collective Intelligence (2015). Mykolas Romeris University Press. ISBN 978-9955-19-708-9. 628 p. [monograph].

Andrius Stasiukynas , Ewart J., Krzywosz-Rynkiewicz B., Leichteris E., Mačiulis A., McLean H., Mickūnas A. Mikulskienė B., Paražinskaitė G., Paunksnienė Ž., Pitrėnaitė- Žilėnienė B., Rotomskienė R., Skaržauskienė A., Zalewska A., Žalėnienė I., Lange M., Benas B., Gudelytė L., Kalinauskas M., Mačiulienė M., Navickienė O., Skaržauskienė A., Stokaitė V., Tamošiūnaitė R., Tvaronavičienė A., Valys T. (2015). Socialinės technologijos ir kolektyvinis intelektas. Mykolo Romerio universiteto leidykla. ISBN 978-9955-19-708-9. 628 p. [monografija]

2014

Saulius Nefas ir kt., Būsto politika ir visuomenės iniciatyvos mieste: mokslo studija. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, Sociologijos instituttas, 2014

Saulius Nefas, Rūta Dačiulytė, Leta Dromantienė, Valdonė Indrašienė, Odeta Marfeldaitė, Daiva Penkauskaitė, Romas Prakapas, Asta Railienė. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvoje būklė ir plėtros galimybės : mokslo studija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 410 p.

Mantas Bileišis, Andrius Stasiukynas , Agota Giedrė Raišienė Brigita Žuromskaitė, Ramūnas Vanagas, Aistė Dromantaitė, Aurimas Girčys, Rūta Tamošiūnaitė. Veiksmingos vadybos gairės: teorinės įžvalgos ir Lietuvos organizacijų atvejai. Vilnius : MRU leidybos centras. 2014. ISBN 978-9955-19-618-1. 430 p. [mokslo studija].

Dangis Gudelis , Vida Lukamskienė. Administration of Local Services for Older People//ed. M. Kjorstad and G.C Tufte. – Challenges From an Ageing Population. - ISBN 978-9984-879-57-4 - Riga, Latvia: Zinantne Publishers. – 2014 P.63 - 86. [vienkartinis mokslo leidinys].

2013

Laura Andrijauskaitė . Optimization Possibilities of Social Services Assessment System in Lithuania.. //Agota Giedre Raisiene (ed.), Povilas Aleksandravicius, Vida Gudzinskiene, Romas Prakapas, Agne Jurciukonyte, Agne Tvaronaviciene, Arturas Balkevicius, Asta Visockaite, Audra Visockaite, Gediminas Macys, Gediminas Navaitis, Gintaras Labutis, Gintaute Zibeniene, Ingrida Macernyte-Panomarioviene, Janina Cizikiene, Jolanta Bieliauskaite, Jolita Dudaite, Justinas Sadauskas, Kristine Martinsone, Laura Andrijauskaite, Leta Dromantiene, Neringa Kurapkaitiene, Odeta Merfeldaite, Ramunas Vanagas, Rima Urbonaite, Rimvydas Augutavicius, Valdone Indrasiene, Zivile Barkauskaite Luksiene. Outlines of Social Inovations in Lithuania. European Scientific Insitute, ESI Publishing, 2013. ISBN 978 – 608 – 4642 – 13 – 8. P. 16 – 29. [mokslo studija].

2012

Arvydas Guogis, Jolanta Aidukaitė , Natalija Bogdanova. Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė? Monografija / Vilnius : UAB „ Spaudmeta“, 2012. ISBN 978-609-95257-6-1. p. 410.

Dangis Gudelis Managing Networks in Business Organizations//ed. Chee Heong Quah and Ong Lin Dar. - Bussiness Dynamics in the 21st Century. - ISBN 978-953-51-0628-9 - Rijeka, Croatia: InTech. – 2012 P.157 - 168. [vienkartinis mokslo leidinys]

Vainius Smalskys, Alvydas Raipa. Demokratinio valdymo procesų plėtros raida, kryptys ir tendencijos. //A. Raipa ir kiti. „Modernus viešasis valdymas“ : kolektyvinė monografija (ats. red. A. Raipa) / Kaunas : Vitae Litera, 2012. ISBN 978-609-454-050-9. p. 321-342 .

2009

Arvydas Guogis and Harold Koht Why Not the Nordic Welfare State Model n Lithuania? Trends in Lithuanian and Norwegian Social Policines // (eds. Jolanta Aidukaitė) Poverty, Urbanity and Social Policy: Central and Eastern Europe Compared = monografija - ISBN: 978-1-60741-100-0. – London: Nova Publishers.- 2009, p.250-277.

Obrazcovas, Vladimiras , Savas, Emanuel Steve, Viešųjų paslaugų privatizavimas: praktika ir patirtis : monografija / Vladimiras Obrazcovas, Emanuel Steve Savas ; Mykolo Romerio universitetas ; 1 ir 2 d. iš anglų kalbos vertė Vladimiras Obrazcovas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 315 p. : iliustr. ISBN 9789955191155.

2007

Vainius Smalskys Valstybės tarnybos genezė ir raida Lietuvoje // Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis = Civil Service in Lithuania: Past and Present: kolektyvinė monografija. – ISBN 978 – 9955 – 9981 – 0 – 5. - Vilnius. - 2007, p. 30 – 57

Aleksandras Minkevičius, Asta Ivanauskienė Valstybės tarnybos reforma. Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis (sud. K. Masiulis ir A. Krupavičius). Vilnius: UAB "PRaction" 2007 p. 58-96

Aleksandras Minkevičius Valstybės tarnybos sandara ir apimtis. Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis (sud. K. Masiulis ir A. Krupavičius). Vilnius: UAB "Praction" 2007 p. 97-116

Žilvinas Židonis . Pokyčiai Lietuvos valstybės tarnyboje: demokratinis valdymas versus vadybinė valstybė//Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis = Civil Service in Lithuania: Past and Present: kolektyvinė monografija. – ISBN 978 – 9955- 9981 – 0 – 5. – Vilnius. – 2007, p. 342- 356.

2006

Algirdas Astrauskas, Jūratė Baltušnikienė. Viešojo valdymo institucijų funkcijų ir decentralizavimo aspektų analizė. Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas (ats. red. S. Puškorius) = Social and political efficiency in local public administration institutions. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2006. p. 30 – 38. ISBN 9955 – 19 – 022 – 1.

Algirdas Astrauskas . Vietos savivaldos institucijų vieta viešojo valdymo sistemoje ir valdymo problemos Lietuvoje. Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas (ats. red. S. Puškorius) = Social and political efficiency in local public administration institutions. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2006. p. 203 – 251. ISBN 9955 – 19 – 022 – 1.

Algirdas Astrauskas Jūratė Baltušnikienė. Savivaldybių ir apskričių viršininkų institucijų kompetencija ir sąveika Lietuvoje. Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas (ats. red. S. Puškorius) = Social and political efficiency in local public administration institutions. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2006. p. 252 – 275. ISBN 9955 – 19 – 022 – 1.

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Globalizacija, socialinė apsauga ir Baltijos šalys: monografija. - ISBN 9955-19-039-6. - Vilnius: MRU leidykla. – 2006, 260 p.

2005

V. Obrazcovas, E, S. Savas,. Sily Wplywające na prywatyzację ujętą jako process ksztaltowania wlascicieli. Europa wlascicieli = Europe of Owners kolektyvinė monografija. ISBN 83 – 89887 – 16 - 9. – Poznan – 2005, p. 207-225 2005

2004

V. Obrazcovas, E. S. Savas, E .- E. Jančauskas. Valstybės ir savivaldybių turto valdymas ir privatizacija: Praktika ir patirtis. 2 knyga = State and Local Government Properties Privatization: Practice and Experience monografija - . ISBN 9955 – 563 – 69 - 9, Vilnius, - 2004, LTU, p.310 2004

2003

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Socialinės politikos modeliai: dekomodifikacijos ir savarankiškai dirbančiųjų problemos: monografija. - ISBN - 9955-563-25-7. - Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. – 2003, 97 p.

Arvydas Guogis Globalizacija ir socialumas šiuolaikinėmis sąlygomis /atsakinga redaktorė Jūratė Morkūnienė/ Globalizacija: kolektyvinė monografija. – ISBN 9955-563-07-9. – Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. – 2003, p.191-199

V. Obrazcovas , E. S. Savas, E .- E. Jančauskas. Valstybës ir savivaldybių turto valdymas ir privatizavimas: Teorija ir praktika. 1 knyga = State and Local Government Properties Privatization: Theory and Practice monografija. - ISBN 9955 – 563 – 35 - 4, Vilnius, - 2003, LTU, p. 320 2003.

2000

Arvydas Guogis Švedijos socialdemokratų ideologija 1932-1994 metais: monografija. – ISBN 9986-752-74-4. - Vilnius: Eugrimas. – 2000, 104 p.

Arvydas Guogis Socialinės politikos modeliai: monografija. – ISBN 9986-752-76-0. – Vilnius: Eugrimas. – 2000, 80 p.

Arvydas Guogis , Dainius Bernotas, Domas Ūselis Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę apsaugą: monografija. – ISBN 9986-752-80-9. – Vilnius: Eugrimas. – 2000, 160 p.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747