Humanitarinių mokslų institutas

Humanitarinių mokslų institutasNaujienų archyvas
Naujienų archyvas iki 2016-12-21
Humanitarinių mokslų instituto veiklai vadovauja Taryba ir HMI direktorius (dekanas). Taryba yra HMI akademinės savivaldos institucija. 2016 m. gruodžio 1 d. išrinkta Humanitarinių mokslų instituto taryba:

Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė – Tarybos pirmininkė, HMI profesorė.
Viktorija Mažeikienė – Tarybos sekretorė, HMI lektorė (HMI tarybos 2017-10-17 nutarimas Nr. 1HMI-1).

Nariai:

Doc. dr. Povilas Aleksandravičius, HMI docentas.
Prof. dr. Violeta Janulevičienė, HMI profesorė.
Doc. dr. Liudmila Mockienė - HMI docentė, l. e. HMI direktorės (dekanės) pareigas.
Doc. dr. Sigita Rackevičienė, HMI docentė.
Rugilė Salickaitė-Damkauskienė, vertimo ir redagavimo studijų programos 2 kurso studentė.
Vykintė Šimkutė, dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programos 3 kurso studentė.
Doc. dr. Lora Tamošiūnienė, HMI docentė.
Doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, HMI docentė.
Doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, HMI docentė.


Tvarkaraščiai bus skelbiami rugpjūčio paskutiniąją - rugsėjo pirmąją savaitėmis. Nuolatinių studijų bakalauro I kursui pirmąją rudens semestro savaitę vyks įvadinė savaitė į studijas.

2018-2019 s. m. KALENDORIAI

2018-2019 s.m. akademinis kalendorius
2018-2019 s.m. savaičiu pasiskirstymas_rudens semestras

GRAFIKAI

2018-2019 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas

NUOLATINĖS STUDIJOS

LPD 2018-2019 s.m. rudens semestras.     

BAKALAURO STUDIJOS

Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba

I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras (1 group). atnaujinta 2018 09 11, 09.13
I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras (2 group). updated 2018 09 14
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. 2018 09 04, 09 13
III kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras
Dalykinės anglų ir kitos užsienio kabos programa su Viešojo administravimo gretutinėmis studijomis

Vertimas ir redagavimas

I kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujinta 2018 09 13
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. atnaujintas 2018 09 18
III k. Vertimo ir redagavimo 2018-2019 s.m. rudens semestras. 2018 09 04

ERASMUS

ERASMUS timetable 2018-2019 autumn semester
ERASMUS timetable 2018-2019 autumn semester (only for students of Institute of Humanities)
Adresas: Ateities g. 20, Vilnius
Kab.: V-505
Tel.: (8 5) 2714 617
Faks.: (8 5) 2714 617
El. p.: hmi@mruni.eu
Direktorius (dekanas): doc. dr. Liudmila Mockienė
Konsultuoja: trečiadieniais 16.15-17.45 val.
Kab.: V-504
Tel.: (8 5) 2714 588
Faks.: (8 5) 2714 617
El. p.: liudmila@mruni.eu
 Direktoriaus (dekano) pavaduotojas (prodekanas): Viktorija Mažeikienė
Kab.: V-503
Tel.: (8 5) 2714 529
El. p.: vmazeikiene@mruni.eu
 Vyresnysis vadybininkas:  Liana Dalia Petronytė
Darbo laikas: I-IV 8.00-16.45 val., V 8.00-15.30 val.
Kab.: V-505
Tel.: (8 5) 2714 617
El. p.: liana@mruni.eu
 Tvarkaraščius rengia: Dovilė Augulienė
Kab.: I-415
El. p.: dovile.auguliene@mruni.eu