Humanitarinių mokslų institutas

Nuo 2020 metų liepos 2 dienos įsigaliojo nauja Mykolo Romerio universiteto akademinių padalinių struktūra. Šiuo metu vyksta informacijos atnaujinimas.

Humanitarinių mokslų institutas • Naujienos

 • akelaitis-mru

  In memoriam: prof. dr. Gintautas Akelaitis

  2020 m. rugpjūčio 2 d. mus paliko Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Gintautas Akelaitis, ilgus metus dirbęs MRU Kalbos kultūros katedroje, vėliau Humanitarinių mokslų institute.

  Išsamiau
 • clarin-mru

  MRU prisijungia prie CLARIN-LT (Common Language Resources and Technology Infrastructure LT) konsorciumo

  2020 m. balandžio mėn. atnaujinus nacionalinio kalbos išteklių ir technologijų konsorciumo CLARIN-LT veiklos sutartį, Mykolo Romerio universitetas prisijungė prie CLARIN-LT įkūrėjų (Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus universiteto) bei dar vieno naujo konsorciumo nario (Baltijos pažangių technologijų instituto). Konsorciumo veiklas ir toliau koordinuos Vytauto Didžiojo universitetas.

  Išsamiau
 • cost-mru

  Humanitarinių mokslų instituto mokslininkai tarptautiniame COST veiklos „NexusLinguarum“ bendradarbiavimo tinkle

  2019 m. HMI mokslininkai įsitraukė į COST veiklą „European network for Web-centred linguistic data science (NexusLinguarum, CA18209)“ (Europos tinklas internetinių lingvistinių duomenų tyrimams), kuria siekiama suburti Europos lingvistų, terminologų, informatikų bei kitų tyrėjų tinklą, siekiantį plėtoti lingvistinių duomenų mokslą.

  Išsamiau
 • lmt-mru

  Pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų projektas „Organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija: samprata ir perspektyvos“

  2020-06-09 MRU Humanitarinių tyrimų institute pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų projektas „Organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija: samprata ir perspektyvos“.

  Išsamiau
 • europos-likimas-integracija-suverenumastapatumai-4117

  Sėkmingai įgyvendintas mokslinių tyrimų projektas

  „Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija“

  Išsamiau
Naujienų archyvas
Naujienų archyvas iki 2016-12-21
Humanitarinių mokslų instituto veiklai vadovauja Taryba ir HMI direktorius (dekanas). Taryba yra HMI akademinės savivaldos institucija. 2016 m. gruodžio 1 d. išrinkta Humanitarinių mokslų instituto taryba:

Doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė – Tarybos pirmininkė, HMI docentė (HMI tarybos 2018-10-08 nutarimas Nr. 1HMI-1).
Dr. Viktorija Mažeikienė – Tarybos sekretorė, HMI lektorė (HMI tarybos 2017-10-17 nutarimas Nr. 1HMI-1).

Nariai:

Doc. dr. Povilas Aleksandravičius, HMI docentas.
Prof. dr. Violeta Janulevičienė, HMI profesorė.
Doc. dr. Liudmila Mockienė, HMI docentė, HMI direktorė (dekanė).
Doc. dr. Sigita Rackevičienė, HMI docentė.
Vykintė Šimkutė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programos IV kurso studentė.
Doc. dr. Lora Tamošiūnienė, HMI docentė.
Doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, HMI docentė.


2020-2021 S.M. KALENDORIUS

2020-2021 s.m. akademinis kalendorius
2020-2021 s.m. savaiciu pasiskirstymas_rudens semestras

GRAFIKAI

2020/2021 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas
2020/2021 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas (Anglų kalba)

NUOLATINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba

SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
IV kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos

SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras

Vertimas ir redagavimas

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
II kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
III kurso 2020-2021 s.m. rudens semestras
Adresas: Ateities g. 20, Vilnius
Tel.: (8 5) 2714 617
El. p.: hmi@mruni.eu
Direktorė: doc. dr. Liudmila Mockienė
Kab.: V-249
Tel.: (8 5) 271 4588
El. p.: liudmila@mruni.eu
 Vadybininkė:  Avigėja Jarmolo
Kab.: IV-301
Tel.: (8 5) 2714 617
El. p.: avigeja.j@mruni.eu
 Tvarkaraščius rengia:  Renata Grigienė
Kab.: I-402
Tel.: (8 5) 271 4677
El. p.: grigiene@mruni.eu


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747