Studijos

                                                                                            

Gerbiamieji,

Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Jus Ekonomikos ir verslo fakulteto puslapyje. Mūsų fakultete organizuojamos visų trijų pakopų – bakalauro, magistro bei daktaro ekonomikos, vadybos bei verslo krypčių studijos.

Fakultete paskaitas skaito itin kompetentingas kolektyvas sudarytas iš žymių mokslininkų, aukštų valstybės institucijų atstovų, verslininkų ir auksčiausiojo lygio vadovų bei užsienio šalių dėstytojų. Jie kartu su socialiniais bei tarptautiniais partneriais sukuria sąlygas išugdyti ne tik gabius būsimus vadovus ar aukščiausius postus valstybėje užimančius ekonomikos bei finansų specialistus, bet ir sėkmingus verslininkus. Labai didžiuojamės didžiuliu skaičiumi mūsų fakulteto absolventų, kurie dar studijų metais paskatinti dėstytojų ir pasinaudoję jų visokeriopa pagalba įkūrė įmones bei sėkmingai joms vadovauja.

Remdamiesi akademinės laisvės bei etikos pagrindais sudarome sąlygas augti savarankiškoms, išprususioms asmenybėms –  savo srities bei visuomenės lyderiams. 

Atvirumas bei akademinės visuomenės tarpusavio pagarba ne tik padeda atsiskleisti ir vystytis geriausioms kiekvieno žmogaus savybėms, bet ir įžvelgti naujas galimybes ateities iššūkiams atremti. Manome, kad geriausias būdas numatyti savo ateitį – ją susikurti pačiam. 
Kurkime ateitį kartu – TU ir MRU!

Su pagarba,
Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas,
Prof. dr. Gintaras Černius

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747