Apie MRU

Mykolo Romerio universitetas (MRU) pavadintas Lietuvos konstitucinės teisės patriarcho Mykolo Romerio (1880 – 1945) vardu. 

Mykolo Romerio universitetas (MRU) – didžiausias Lietuvoje profilinis socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas.


Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius.

Universitete veikia keturi fakultetai: Teisės, Ekonomikos ir verslo, Viešojo valdymo, Viešojo saugumo (Kaune). Taip pat keturi institutai: Edukologijos ir socialinio darbo, Humanitarinių mokslų, Komunikacijos, Psichologijos.

2016 m. Mykolo Romerio universitete (MRU) studijavo 11 136 studentų ir klausytojų, iš jų apie du trečdalius – pirmojoje, trečdalis – antrojoje studijų pakopoje, 189 – trečiojoje, doktorantūros, pakopoje.

MOSTA 2015 metų duomenimis 83 proc. MRU absolventų baigusių studijas įsidarbina per metus. 59 proc. dirba aukštojo išsilavinimo teikiamos kvalifikacijos darbo vietose, o dar 5 proc. tęsia studijas.

Europos Komisijos finansuotas tarptautinis  „Socialinių inovacijų kultūros kūrimas aukštajame moksle“ tyrimas parodė, kad MRU tarp kelių šimtų Vidurio ir Rytų Europos universitetų yra geriausias socialines inovacijas plėtojantis universitetas.

MRU pirmasis Lietuvoje pradėjo įgyvendinti jungtines studijų programas su Prancūzijos, Austrijos ir Suomijos užsienio universitetais, stipriai išplėtojo mokslo partnerystę su Pietų Korėjos ir kitais Azijos regiono universitetais.

Pietų Korėja, Japonija, Kinija ir Indija buvo ir toliau lieka pagrindinėmis universiteto bendradarbiavimo plėtros Azijos regione valstybėmis. Dongseo (Pietų Korėjos), Josai (Japonijos), Huazongo mokslo ir technologijų (Kinija) universitetai yra tik keletas iš aktyviausių universiteto Azijos regiono partnerių.

2016 metais universitetas užmezgė naujas partnerystes ir pasirašė septynias dvišalio bendradarbiavimo sutartis su užsienio valstybių aukštojo mokslo institucijomis: Aiči ir Meidži universitetais (Japonija), Čonbuko nacionaliniu universitetu (Pietų Korėja), Centrinio Lankašyro universitetu (Didžioji Britanija).  

Universitete 18 studijų programų vykdyta anglų kalba, iš jų 12 – kartu su kitų šalių universitetais. Daugėjo į universitetą atvykstančių studijuoti užsienio studentų. 2016 metais universitete studijavo beveik 800 užsienio šalių studentų.  

MOKSLAS

Mykolo Romerio universitetas sėkmingai įgyvendina vieną svarbiausių savo misijų - puoselėti mokslinių tyrimų ir inovacijų kultūrą. 2015 m. publikuota beveik 900 mokslo darbų, surengta virš 50 mokslo renginių, vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, plėtojama atviroji prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų. 

2015 m. atidarytas naujasis Mykolo Romerio universiteto padalinys - socialinių inovacijų laboratorijų centras MRU LAB.

MRU LAB veikia 19 tarpdisciplininių laboratorijų, kurių misija - naujausių socialinių, humanitarinių, technologinių mokslo tyrimų bei pasiekimų pritaikymas visuomenės ir verslo poreikiams. Laboratorijose dirba apie 600 mokslininkų ir tyrėjų.

MRU LAB įrengtos viešos erdvės su mobiliomis darbo vietomis, dvi (80 ir 30 vietų) auditorijos su visa reikalinga įranga seminarams, susitikimams, konferencijoms. Naujajame MRU LAB centre taip pat veikia  Mokslo ir inovacijų paramos centras bei Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Mykolo Romerio universitetas garsėja viena geriausių infrastruktūrų -  erdviomis auditorijomis su modernia konferencine technine įranga, kompiuterizuotomis darbo vietomis dėstytojams ir studentams.  Lietuvai 2013 pirmininkaujant ES Tarybai universitete vyko nemažai tarptautinių švietimo ir mokslo renginių. 

Universiteto biblioteka prilygsta moderniausioms Europos akademinėms bibliotekoms. Aktyviai vykdoma atvirosios prieigos politika, itin išvystytas IT tinklas ir infrastruktūra - „Rotten WiFi“ pagal bevielio interneto ryšio kokybę Mykolo Romerio universitetą paskelbė antru geriausiu universitetu pasaulyje.