Žiniasklaida

2010-04-03

Respublika

respublikalogo Balandžio 3 d. priede „Julius/Brigita“ spausdinamas D. Šepetytės interviu-pokalbis su Mykolo Romerio universiteto docentu S. Kanišausku „Jeigu ne katastrofos, būtume ar žūtume?“