Žiniasklaida

2009-12-22

Respublika

respublikalogo Gruodžio 22 d. spausdinamas Mykolo Romerio universiteto prof. Juozo Žilio komentaras prie str. „Prezidentė užsivertė atsakomybės naštą“.