Skelbiame

2019-10-08

Pranešimas apie Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės konferenciją, kurioje bus renkami Tarybos nariai (11 12)

mru-veliavos

Atsižvelgdama į Mykolo Romerio universiteto senato 2019 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1SN-46 patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką ir tai, kad Mykolo Romerio universiteto senato sprendimu yra viešai paskelbtas Mykolo Romerio universiteto tarybos narių, skiriamų Universiteto akademinės bendruomenės, kandidatūrų kėlimas, Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo komisija skelbia, kad Universiteto akademinės bendruomenės konferencija, kurioje bus renkami 4 Tarybos nariai, vyks 2019 m. lapkričio 12 d. 14 val. prof. hab. dr. Mindaugo Maksimaičio (I-414) auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius).
Į Konferenciją atstovus deleguos Universiteto fakultetų ir savarankiškų institutų akademinės bendruomenės susirinkimai.

Konferencijos darbotvarkė:
1. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Pranešėjas – Tarybos rinkimų organizavimo komisijos įgaliotas asmuo.
2. Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos sudarymas. Pranešėjas – Konferencijos pirmininkas.
3. Universiteto Tarybos nario rinkimų vykdymas. Pranešėjas – Konferencijos pirmininkas. Mykolo Romerio universiteto Tarybos rinkimų organizavimo komisijos pirmininkas doc. dr. Saulius Spurga