Skelbiame

2019-10-08

Paskelbtas Mykolo Romerio universiteto tarybos narių, skiriamų universiteto akademinės bendruomenės, kandidatūrų kėlimas

mrupastatas01

2019 m. spalio 4 d. įvykusiame posėdyje Mykolo Romerio universiteto senatas paskelbė Universiteto 4 tarybos narių, skiriamų akademinės bendruomenės, kandidatūrų kėlimo terminą - iki 2019 m. lapkričio 4 d. Tarybos nariai bus renkami pagal Senato 2019 m. rugsėjo 16 d. nutarimu patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką (Tvarka) ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 3-5 dalis.
Dokumentus gali pateikti kandidatai, priklausantys Universiteto personalui. Tvarkoje numatyta, kad kandidatūras į Tarybos narius iškelia fakultetų tarybos, ne mažiau kaip 10 akademinės bendruomenės narių, taip pat savo kandidatūrą gali kelti ir pats akademinės bendruomenės narys.
Kandidatus į tarybos narius registruoja Universiteto Personalo tarnyba, kuriai pateikiamas teikimas su akademinės bendruomenės narių parašais arba fakulteto, savarankiško instituto tarybos posėdžio protokolo išrašas, kandidatų raštiški sutikimai kandidatuoti ir jų gyvenimo aprašymai arba save išsikėlusio kandidato prašymas balotiruotis ir jo gyvenimo aprašymas. Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta, kad valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją.
Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti senato narys.
Kandidatų dokumentai priimami iki 2019 m. lapkričio 4 d. 16.45 val. Universiteto Personalo tarnyboje, I-204 kab., Ateities g. 20, Vilnius, tel. 271 46 66, 271 45 41, taip pat elektroniniu paštu: roffice@mruni.eu.

Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo komisija