Skelbiame

2020-01-09

Paskelbta Mykolo Romerio universiteto tarybos sudėtis

mrupastatas01

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 str. 3 d., Mykolo Romerio universiteto statuto 21 p., Senato pirmininkas prof. dr. Vainius Smalskys paskelbė Mykolo Romerio universiteto tarybos sudėtį.

MRU Tarybos nariais išrinkti:

Lukas Borusevičius (skirtas Studentų atstovybės);

prof. dr. Egidijus Jarašiūnas (atrinktas viešo konkurso būdu iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams);

Laurynas Juozapaitis (skirtas Studentų atstovybės iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams);

prof. dr. Saulius Katuoka (išrinktas universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų);

Danguolė Seniutienė (išrinktas universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų);

prof. dr. Vytautas Sinkevičius (išrinktas universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų);

Rima Urbonaitė (išrinktas universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų);

Gediminas Vagnorius (atrinktas viešo konkurso būdu iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams)

Roma Žakaitienė (atrinktas viešo konkurso būdu iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams).