Skelbiame

2019-04-02

Mykolo Romerio universiteto Tarybos nutarimas dėl universiteto organizacinės struktūros pakeitimo ir patvirtinimo

Vadovaudamasi Mykolo Romerio universiteto Statuto 19.4 ir 52 punktais ir atsižvelgdama į rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės 2019 m. kovo 20 d. teikimą, Mykolo Romerio universiteto taryba nutarė pakeisti Mykolo Romerio universiteto organizacinę struktūrą taip:
1.1. Įsteigti struktūrinį vienetą Vicerektorius.
1.2. Įsteigti struktūrinį vienetą Vicerektorius akademiniams reikalams.
1.3. Įsteigti struktūrinį vienetą Duomenų apsaugos pareigūnas.
1.4. Panaikinti struktūrinį vienetą Kancleris.
1.5. Panaikinti struktūrinį vienetą Infrastruktūros prorektorius.
1.6. Panaikinti struktūrinį vienetą Studijų ir mokslo prorektorius.
1.7. Panaikinti struktūrinį vienetą Komunikacijos ir rinkodaros vadovas.
1.8. Panaikinti struktūrinį vienetą Kanceliarija.
1.9. Pakeisti Dokumentų skyriaus pavadinimą į „Dokumentų tarnyba“.
1.10. Pakeisti Personalo skyriaus pavadinimą į „Personalo tarnyba“.
1.11. Pakeisti Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus pavadinimą į „Teisės ir viešųjų pirkimų tarnyba“.
1.12. Pakeisti Buhalterijos pavadinimą į „Finansų tarnyba“.
1.13. Pakeisti struktūrinio vieneto Mokslo laboratorijos pavadinimą į „Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas“.

1.14. Nustatyti, kad šie padaliniai pavaldūs Vicerektoriui:
1.14.1. Informacinių technologijų centras.
1.14.2. Dokumentų tarnyba.
1.14.3. Personalo tarnyba.
1.14.4. Teisės ir viešųjų pirkimų tarnyba.
1.14.5. Sveikatos ir sporto centras.
1.14.6. Ūkio tarnyba.

1.15. Nustatyti, kad šie padaliniai pavaldūs Vicerektoriui akademiniams reikalams:
1.15.1. Akademinių reikalų centras.
1.15.2. Mokslo ir inovacijų centras.
1.15.3. Biblioteka.
1.15.4. Komunikacijos ir rinkodaros centras.
1.15.5. Tarptautiškumo tarnyba.
1.15.6. Azijos centras.
1.15.7. Karaliaus Sedžiongo institutas.
1.15.8. Frankofoniškų šalių studijų centras.

Nutarimas įsigalioja nuo 2019 m. balandžio 5 d. Nutarimą pasirašė Tarybos pirmininkė Roma Žakaitienė.