Skelbiame

2019-03-14

Mykolo Romerio universiteto rektore išrinkta prof. dr. Inga Žalėnienė

img-18

Kovo 14 dieną Mykolo Romerio universiteto Tarybos posėdyje balsavimu naująja Universiteto rektore išrinkta Mykolo Romerio Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorė daktarė Inga Žalėnienė. Naujoji rektorė šioms pareigoms paskirta penkerių metų kadencijai.

Rektorių universiteto Taryba renka ir skiria viešo konkurso būdu. Konkurse taip pat dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Aristoteliškų studijų ir kritinės teorijos centro vadovas profesorius daktaras Andrius Bielskis.
Universiteto Tarybos pirmininkė Roma Žakaitienė pabrėžė, kad šiame universiteto raidos etape labai svarbus nuoseklus jau pradėtų reikšmingų darbų tęstinumas kuriant dinamišką, pažangų, šiuolaikinio pasaulio iššūkius priimantį universitetą. „Taryba išreiškė tvirtą pasitikėjimą prof. dr. Ingai Žalėnienei įvertinusi jos ilgametę vadybos patirtį, lyderystės savybes, gebėjimus sutelkti, įkvėpti universiteto bendruomenę ir Tarybai pristatytą penkerių metų universiteto ateities viziją“, – pabrėžė R. Žakaitienė.
„Dėkoju Tarybai ir akademinei bendruomenei už išreikštą pasitikėjimą. Esu šio universiteto alumnė, jaučiu asmeninę ir profesinę atsakomybę už tolesnę sėkmingą, efektyvią ir tvarią universiteto raidą, augimą ir stiprėjimą. Strateginės universiteto veiklos gerinant studijų kokybę, stiprinant mokslinę veiklą bei tarptautiškumą bus tęsiamos ir toliau, tačiau svarbu ne tik tęsti pradėtus darbus, bet ir būti drąsiems, veržliems įgyvendinant inovatyvaus, tvaraus universiteto koncepciją“,– sakė I. Žalėnienė.
I. Žalėnienė nuo 2017 metų ėjo Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir studijų prorektorės pareigas. 2010-2012 metais ji buvo mokslo prorektorė, 2012-2016 metais – mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė. I. Žalėnienė taip pat yra Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) valdybos narė.