Renginiai ir įvykiai

2015-02-20 11:12:00

MRU bendradarbiaus su LRT

mru-bendradarbiaus-su-lrt-3094 Plėtoti Universiteto ir LRT ryšius, bendradarbiaujant informavimo, kvalifikacijos kėlimo bei bendrų tarptautinių projektų rengimo srityse, numatoma vasario 20 d. Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje.

MRU tarpininkaus sudarant galimybes LRT darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo procesuose Universiteto ir tarptautinių partnerių bazėse, skatins bendrų tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimą ir vykdymą, mokslo taikomosios veiklos bei tyrimų plėtojimą. Bus sudarytos sąlygos naudotis Universiteto biblioteka, konferencijų ir sporto salėmis.
   
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija skleis informaciją apie visai Lietuvos visuomenei reikšmingus Universiteto gyvenimo įvykius LRT televizijos, radijo programose ir internete, aktualiais klausimais pasisakys Universiteto ekspertai. Bendromis pastangomis bus siekiama objektyviai informuoti apie aukštojo mokslo situaciją šalyje, pasaulines tendencijas bei sąsajas su socialine ir ekonomine valstybės raida.

MRU mokslo darbuotojai ir dėstytojai bus kviečiami į LRT organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo seminarus, radijo bei televizijos programas ir konferencijas. Universiteto studentams bus sudarytos sąlygos atlikti praktiką ir studijų reikmėms reikalingus tyrimus LRT ar rinkti informaciją baigiamiesiems darbams.

MRU ir LRT sieja bendras istorinis statusas, abi institucijos yra atsiradusios ir tvirtėjusios kartu su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu ir įsigalėjimu.