Žiniasklaida

2009-06-18

Mokslas ir gyvenimas

mokslasirgyvenimas Birželio mėn. numeryje skelbiamas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, akademiko Antano Buračo straipsnis apie pasaulio finansų krizės įtaką Lietuvos ekonomikai.