Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-11-08

Įvyko susitikimas su 2019 metais studijas pradėjusiais doktorantais

752621659907828612572282334641550912389120o

Lapkričio 6 d. įvyko susitikimas su šiais metais Mykolo Romerio universitete doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus pradėjusiais doktorantais. Susitikime dalyvavo rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, vicerektorė akademiniams reikalams prof. dr. Regina Valutytė.
Rektorė kvietė doktorantus aktyviai įsijungti į bendruomenę, būti tarptautiškais, vicerektorė skatino būti aktyviais, kritiškais ir drąsiais. Doktorantams palinkėjimus ir patarimus taip pat dalino Mykolo Romerio teisės mokyklos prodekanė doc. dr. Lina Novikovienė, Teisės mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas prof. dr. Virginijus Bitė, Viešojo valdymo fakulteto dekanas prof. dr. Vainius Smalskys, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas prof. dr. Gintaras Černius, Psichologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narė prof. dr. Rita Žukauskienė bei Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas dr. Romas Prakapas.
Doktorantų draugijos pirmininkas Virgilijus Dirma pakvietė tapti draugijos nariais bei dalyvauti doktorantų žiemos stovykloje. 2019 m. doktorantūros studijas Mykolo Romerio universitete pradėjo 25 doktorantai edukologijos, ekonomikos, psichologijos, teisės ir vadybos mokslo kryptyse, tarp jų – 3 užsieniečiai.