Skelbiame

2019-07-29

In Memoriam. Profesorius Jonas Juškevičius

presentation1

Mūsų universiteto bendruomenėje – skaudi netektis. Amžinybėn išlydėtas Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesorius Jonas Juškevičius.

J. Juškevičius Laterano (Italija) universitete apsigynė daktaro laipsnį, vadovavo Lietuvos teisės universiteto (dabartinis Mykolo Romerio universitetas) Mokslo centrui, buvo tarptautinės teisės ir ES teisės katedros lektorius, Rygos Stradinio universiteto Teisės fakulteto kviestinis profesorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesorius, Bioteisės katedros docentas, profesorius, šios katedros vedėjas.

Pasak profesoriaus dr. Darijaus Beinoravičiaus, Jonas Juškevičius buvo takto ir kilnios dvasios žmogus. Kilnumas jausdavosi jo žodžiuose, darbuose, mąstyme. Dvasios aristokratas, kuriuo galima buvo tikėti ir pasitikėti. Savo paties pasauliu jis matavo bei žiūrėjo į pasauli ir į kitus- su tikėjimu ir pasitikėjimu... Išdidus savo žmogaus vertės laikysena ir paprastas savo tyliu, santūriu kiekvieno bendradarbio, studento, kito žmogaus pajautimu bei supratimu prof. Jonas Juškevičius išliks mūsų visų atmintyje...

Universiteto bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą profesoriaus artimiesiems.