Finansuojami mokslo projektai

2020-10-15

„Erasmus+“ Gebėjimų stiprinimo projekte aktyviai dalyvavo ir MRU

elevate-final-meeting „ELEVATE – Elevating the internationalization of higher education in Moldova“ (Nr. 573921-EPP-1—2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) baigiasi. Jau įvyko baigiamieji virtualūs projekto partnerių renginiai: paskutinis konsorciumo susitikimas (spalio 9 d.), paskutinis monitoringo vizitas (spalio 12 d.) Moldovoje ir jų metu apžvelgti visi pasiekti šio struktūrinio projekto rezultatai, dėl kurių didžiuojasi ir projektą koordinavusi Moldovos ekonomikos studijų akademija (ASEM), ir didelė grupė projekto partnerių – 5 Moldovos universitetai – Moldovos technikos universitetas, Moldovos valstybinis žemės ūkio universitetas, Bielcų Alecu ruso valstybinis universitetas, Kahulo valstybinis univeristetas „B.P. Hasdeu“, Komrato vasltybinis universitetas – taip pat Moldovos rektorių konferencija, Moldovos Respublikos Švietimo ministerija, bei ES partneriai – Bekingemširo nujasis universitetas (JK), Mykolo Romerio universitetas (LT), Mariboro universitetas (SI), Europos politikos plėtros ir tyrimų institutas (SI), Mastrichto universitetas (NL). 

Pasak MRU Tarptautiškumo tarnybos vadovės Audros Burokienės, džiugina, kad Moldovos universitetai, dalyvavę projekte, reikšmingai pažengė tarptautiškumo įgyvendinimo srityje“ „Projekto metu patvirtintos universitetų tarptautiškumo skatinimo strategijos, reglamentuoti procesai ir veiklą remiantys struktūriniai padaliniai, taipogi nacionaliniu lygmeniu parengtos rekomendacijos bei teisės aktų projektai dėl įvairių aukštojo mokslo tarptautiškumo klausimų: mobilumo pripažinimo, jungtinių programų reglamentavimo ir jų įgyvendinimo, paliesti ir mokslo vertinimo, akademinio pripažinimo klausimai, padedantys jau dabar Moldovos aukštojo mokslo institucijoms plėtoti daug didesnės apimties tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas“, - sakė A. Burokienė.  
Lietuvoje Moldovos universitetų rektorių, tarptautiškumo strategijų rengėjų ir tarptautinių ryšių administratorių delegacijos lankėsi ir dalyvavo Mykolo Romerio universiteto organizuotose mokymo programose 2017 m. lapkričio mėn. ir 2018 m. vasario mėn. Visa projekto pasiekimų ir gyvendintų veiklų apžvalga – projekto internetiniuose namuose