Kontaktai

Vyriausioji redaktorė: Prof. dr. Leta Dromantienė

Atsakingoji redaktorė: Prof. dr. Sarmitė Mikulionienė 

Vykdančioji redaktorė: Doc. dr. Rita Raudeliūnaitė

Redaktorių kolegijos adresas:

Mykolo Romerio universitetas
Socialinių technologijų fakultetas
Mokslo darbų leidinio „Socialinis darbas” redaktorių kolegija
Ateities g. 20, V-243 kab.
LT-08303 Vilnius
Lietuva.

Telefonas: (8 5) 2714 711
Faksas: (8 5) 2714 711
E-paštas:
stf@mruni.eu