Kontaktai

Mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija“
atsakingasis redaktorius dr. Artūras Petkus
Adresas:
Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva.
Kreiptis: ketvirtadieniais 17.00-19.00 V-512 kab.
El. paštas: apetkus@mruni.eu

Vykdančioji redaktorė Agnė Tvaronavičienė
El. paštas: jurisprudencija@mruni.eu