Kontaktai

Mokslo darbų leidinio „Jurisprudencija“
atsakingasis redaktorius dr. Artūras Petkus
Adresas:
Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva.
Kreiptis: ketvirtadieniais 17.00-19.00 V-512 kab.
El. paštas: apetkus@mruni.eu

Vykdančioji redaktorė Agnė Tvaronavičienė
El. paštas: jurisprudencija@mruni.eu

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747