Veikla

2018 m.

 • Palgrave Macmillan leidykloje publikuota dr. Vidos Česnuitytės kartu su bendraautoriais iš Šveicarijos ir Portugalijos redaguota knyga "Families and Personal Networks. An International Comparative Perspective". Daugiau informacijos internete (Springer link): https://www.palgrave.com/de/book/9781349952625

2017m.

 • Perskaityti pranešimai 13-oje Europos sociologų asociacijos (European Sociological Association - ESA) konferencijoje "(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities", kuri vyko 2017 m. rugpjūčio 29 d. - rugsėjo 1 d., Atėnuose (Graikija), http://esa13thconference.eu/:
  - Česnuitytė, V. Understanding the concepts of “good” parents and “good” children.
  - Wall, K., Gouveia, R., Aeby, G., Česnuityté, V. Changing Meanings of Family in Personal Relationships: A Comparative Perspective.
  - Gaižauskaitė, I. How general is generalised trust? 
 • Palgrave Macmillan leidykloje publikuota dr. Vidos Česnuitytės kartu su bendraautoriais iš Šveicarijos ir Vokietijos redaguota knyga "Family continuity and change. Contemporary European Perspectives". Daugiau informacijos internete (Springer link): http://www.palgrave.com/us/book/9781137590275
 • 2017 m. sausio mėn. MRU Sociologinių tyrimų laboratorijos nariai įsitraukė į COST veiklą CA16121 "Nuo dalinimosi link tausojimo: socialinių - techninių aspektų bendradarbiavimo ekonomikoje analizė" (From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborave Economy). Lietuvos atstovais į šios veiklos valdymo komitetą nominuoti prof. Leta Dromantienė (pagrindinė atstovė) ir lekt. Dainius Bernotas (pavaduojantis atstovas). Veiklos tikslas – sukurti veikėjų tinklą Europoje, jungiantį mokslininkus, praktikus, bendruomenes ir politinių sprendimų priėmėjus, ir išplėtoti bendradarbiavimo ekonomikos modelius / platformas, pagrįstas socialinėmis ir technologinėmis idėjomis, bendradarbiavimu bei gerąja praktika siekiant mažinti socialinę atskirtį.

2016 m.

 • MRU Sociologinių tyrimų laboratorija ir Lietuvos Sociologų Draugija suorganizavo 8-ąją Nacionalinę Lietuvos sociologų konferenciją "SKIRTYS IR JUNGTYS LOKALUMO – GLOBALUMO SANDŪROJE", kuri įvyko 2016 m. lapkričio 18 d. Konferencijos svetainė: http://lsd2016.mruni.eu/
 • Doc. dr. Svajone Mikėnė kartu su VDU doc. dr. Jurga Baičaite-Vilke organizavo sesiją „Socialinės atskirties šiuolaikinėje Europoje dviprasmybė: tarp materialinės deprivacijos ir socialinės stigmos“ (The Ambiguity of social Exclusion in europe Between Material Deprivation and social Stigma) XVI Lenkijos Sociologijos Kongrese „Solidarumas nepasitikėjimo laikais“ (Solidarność w szasach neufności), kuris vyko Gdansko universitete 2016 m. rugsėjo 14-17 d.
 • Su renginiu "Kaip bendrausime erdvėlaivyje 'Žemė'?" Laboratorija dalyvavo Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2016“, kuris vyko 2016 m. rugsėjo mėn. 08-17 d.
 • 2016 m. birželio 18-23 d. kartu su Edukacinių technologijų laboratorija suorganizuota Socialinių tyrimų metodologijos vasaros stovykla magistrantams ir doktorantams.
 • Surengtas Mokslo kavinės renginys "Priešiškumo vyresnio amžiaus žmonėms ir jų diskriminacijos tyrimai", kuris įvyko MRU LAB 2016 m. gegužės 16 d.
 • Paskelbta publikacija: Sveklaitė L., Šilinskytė A. Forms of public participation in the context of smart society (Contemporary research on organization management and administration). Academic Association of Management and Administration (AVADA), 2016, 4(1), 57-66.
 • 2016 m. kovo mėn. laboratorijos narė Inga Gaižauskaitė patvirtinta viena iš dviejų nacionalinių atstovių (pavaduojanti narė) COST veikloje "Studijų užsienšje tyrimai Europos perspektyvoje" (Study Abroad Research in European Perspective“ (CA15130).
 • Su diskusijomis "Ko dar nežinojome apie šeimą? Sociologinis požiūris" ir "Sociologinė apklausa: tarp mitų ir tikrovės" Laboratorija dalyvavo 17-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, surengtoje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO 2016 m. vasario 25–28 dienomis.
 • Mokslo kavinės renginys "Pažinkime visuomenę su sociologija!", vykęs MRU LAB 2016 m. vasario 17 d.
 • 2016 m. sausio mėn. MRU Sociologinių tyrimų laboratorijos narės įsitraukė į COST veiklą TU1305 "Socialiniai tinklai ir keliavimo elgsena" (Social networks and travel behaviour). Lietuvos atstovėmis į šios veiklos valdymo komitetą nominuotos dr. Natalija Valavičienė (pagrindinė atstovė) ir dr. Vida Česnuitytė (pavaduojanti atstovė). Veikloje jau dalyvauja 31 valstybė, dabar įsitraukė ir Lietuva. Veikla tęsis iki 2018 m. I ketv.