Renginiai

Apskritojo stalo diskusija "Etikos infrastruktūros būklė: iššūkiai ir sprendimai"

Tarptautinė konferencija "Shaping Ethics in Society and Academia: Practices in the Baltic Sea Region"

Konferencija "Akademinė etika kintančioje visuomenėje 2016"

Konferencija “Akademinio sąžiningumo kultūra kintančioje visuomenėje 2015 

 

 Konferencija "Akademinio sąžiningumo kultūra kintančioje visuomenėje 2014“ 

2012 m. lapkričio 8 d. AEC iniciatyva surengtas mokslinis-praktinis seminaras "Etikos kodeksai Lietuvos aukštosiose mokyklose" .

2011 m. birželio 28-30 d. AEC, siekdamas prisidėti prie aukštojo mokslo reformos ir skatinti socialiai atsakingą akademinę veiklą, rengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas“ .