IŠANKSTINIS PRIĖMIMAS Į BAKALAURO STUDIJAS 2020 METAIS


INFORMACIJA IR KONSULTACIJA


+370 686 17431

priemimas@mruni.eu

STUDIJŲ PROGRAMOS

EKONOMIKOS KRYPTISFinansų ekonomika (nuolatinės) 3 metai
FILOLOGIJOS KRYPTIS Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų ir kita užsienio kalba  (nuolatinės) (anglų k.) 3,5 metų
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų k. ir Korėjos studijos (nuolatinės) (anglų k.) 3,5 metų
INFORMATIKOS KRYPTIS Informatika ir skaitmeninis turinys  (anglų k.) (nuolatinės) 4 metai
KOMUNIKACIJOS KRYPTIS Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (nuolatinės) 3 metai
UGDYMO MOKSLŲ KRYPTISSocialinė pedagogika ir teisės pagrindai (nuolatinės ar ištęstinės) 4 ar 5 metai
PSICHOLOGIJOS KRYPTIS Psichologija (nuolatinės) (lietuvių arba anglų k.) 3,5 metų
SOCIALINIO DARBO KRYPTIS Socialinis darbas ir teisės pagrindai (nuolatinės ar ištęstinės) 4 ar 5 metai
TEISĖS KRYPTIS Teisė  (nuolatinės ar ištęstinės) 3,5 ar 5 metai
Teisė ir muitinės veikla (nuolatinės ar ištęstinės) 3,5 ar 5 metai
Teisė ir ikiteisminis procesas (nuolatinės) (Kaune) 3,5 metų
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS Viešasis administravimas (nuolatinės ar ištęstinės) 3 ar 4,5 metų
 

GALI PRETENDUOTI


įgyję išsilavinimą
iki 2019 m. imtinai
įgyję išsilavinimą
iki 2020 m. imtinai
įgyję išsilavinimą
iki 2020 m. imtinai

KAIP ĮSTOTI Į MRU

Priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštų priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes nuo 2019-04-07 iki 2019-05-26, iki 15 val.;
•    Stojančiajam į jo el.paštą siunčiamas kvietimas studijuoti iki 2019-05-28, iki 15 val.;
•    Gavus kvietimą, stojantieji sumoką 45 eurų registracijos įmoką ir atsiunčia pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją el.paštu;
•    Kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenis ir yra patvirtinama studijų sutartis bei įforminamas priėmimas;
•    Visas priėmimo taisykles rasite čia .

REIKALINGI DOKUMENTAI

Stojantieji turi atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu  pagal šį sąrašą turimų dokumentų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas:
•    užpildytą prašymą (prašymo formą rasite čia);
•    brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
•    aukštąjį išsilavinimą  liudijančių dokumentų kopijas;
•    paso (titulinio puslapio) ar tapatybės kortelės kopiją;
•    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvoje).

MINIMALŪS REIKALAVIMAI

Išankstinis priėmimas vyksta tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Į valstybės finansuojamas vietas priėmimas vyksta per Bendrojo priėmimo sistemą plačiau

ABITURIENTAMS•    2020 metais stojant į MRU visiems yra taikomas minimalus slenkstinis konkursinis balas.
•    asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2019 metais privalo turėti bent vieną valstybinį brandos egzaminą.


UNIVERSITETŲ IR
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS
 aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas

APIE KONKURSINĮ BALĄ

ABITURIENTAMSKonkursinis balas sudaromas iš mokomųjų dalykų įvertinimų, paimtų iš brandos atestato.
Įvertinimai yra perskaičiuojami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1407 patvirtintu aprašu „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarka“. Rasite čia
Į konkursinį balą įeinančių egzaminų ir metinių pažymių sąrašą rasite čia
Naudojama LAMA bpo konkursinio balo skaičiuoklė (www.lamabpo.lt)


UNIVERSITETŲ IR
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS
 Konkursinį balą sudaro dalykų esančių diplomo priede (priedėlyje) įvertinimų aritmetinis vidurkis.
 
PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys per tris dienas po kvietimo studijuoti gavimo, privalo sudaryti (nekvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinti studijų sutartį bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.

REGISTRACIJOS ĮMOKA, SĄSKAITOS

Kviečiamieji studijuoti per institucinį priėmimą moka registracijos įmoką (45 eurų) į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, nurodant įmokos mokesčio kodą 101939, mokėtojo kodą - asmens kodą. Galima mokėti į sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.
 
STUDIJŲ KAINA
  • 2020 m. metinės studijų kainos skelbiamos MRU tinklapyje (rasite čia).
  • Už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
  • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747