Išankstinis priėmimas


  Informacijos apie išankstinį priėmimą teiraukitės
+370 5 2714 704
priemimas@mruni.eu


IŠANKSTINIO PRIĖMIMO Į BAKALAURO STUDIJAS 2019 METAIS TAISYKLĖS


Priėmimo į Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto arba MRU) bakalauro studijas 2019 metų taisyklės skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, kuris įgytas iki 2018 m. imtinai. Išankstinio priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Studijų programos

Išankstinio priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti į žemiau nurodytas programas

FILOLOGIJOS KRYPTISDalykinė (Teisės, Verslo) anglų ir kita užsienio kalba (norvegų, ispanų, prancūzų, vokiečių arba korėjiečių )  (anglų k.)
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų k. ir Korėjos studijos  (anglų k.)
Nuolatinės
INFORMATIKOS KRYPTISInformatika ir skaitmeninis turinys  (anglų k.)
Nuolatinės
KOMUNIKACIJOS KRYPTISKomunikacija ir skaitmeninė rinkodara Nuolatinės
POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTISViešoji politika ir vadyba  Ištęstinės
PSICHOLOGIJOS KRYPTISPsichologija  (lietuvių arba anglų k.)Nuolatinės
SOCIALINIO DARBO KRYPTISSocialinis darbas ir teisės pagrindai  (lietuvių arba anglų k.)Nuolatinės arba
Ištęstinės
TEISĖS KRYPTISTeisė 
Teisė ir muitinės veikla 
Nuolatinės arba
Ištęstinės

Teisė ir ikiteisminis procesas   Nuolatinės
UGDYMO MOKSLŲ KRYPTISSocialinė pedagogika ir teisės pagrindai Ištęstinės
VERSLO KRYPTISTarptautinis verslas ir muitinės logistika 
Nuolatinės
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO  KRYPTISViešasis administravimasIštęstinės

  
Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas

•    2019 metais stojant į MRU visiems yra taikomas minimalus slenkstinis konkursinis balas 5.
•    asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2018 metais privalo turėti bent vieną valstybinį brandos egzaminą.
•    asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Apie konkursinį balą

•    Konkursinis balas sudaromas iš mokomųjų dalykų įvertinimų, paimtų iš brandos atestato ir (arba) jo priedo (priedėlio). Įvertinimai yra perskaičiuojami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 patvirtintu aprašu „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarka“. Naudojama LAMA bpo konkursinio balo skaičiuoklė (www.lamabpo.lt)
•    Dalykų įvertinimai iš vidurinio išsilavinimo dokumentų imami priklausomai nuo pasirinktos studijų programos (rasite čia). 
•    Stojant į dalykinės anglų ir kitos užsienio k. programą ir programas dėstomas anglų k. būtina mokėti anglų kalbą ne mažiau kaip B2 lygiu. Antrosios užsienio kalbos bus galima pradėti mokytis įstojus nuo pagrindų arba pažengusiųjų grupėje.
•    Visose programose kaip specialybės užsienio kalbą studijų metu galima rinktis vieną iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbų.
Priėmimo vykdymas

Išankstinio priėmimo žingsniai:
•    Stojantieji el.paštų priemimas@mruni.eu atsiunčia nurodytų dokumentų skanuotes nuo 2019-05-07 iki 2019-05-30, iki 15 val.
•    2019 m. gegužės 31 d. nuo 12.00 val. siunčiami kvietimai studijuoti į stojančiojo el.paštą.
•    Gavus kvietimą, stojantieji sumoką 45 eurų registracijos įmoką ir atsiunčia pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją el.paštu;
•    Nuo 2019-05-31 iki 2019-06-07 kviečiamieji patvirtina ketinimą studijuoti elektroniniu būdu, prisijungus prie sutarčių patvirtinimo sistemos. Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą.

Reikalingi dokumentai stojant

Stojantieji turi atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu  pagal šį sąrašą turimų dokumentų skanuotes PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas:
•    užpildytą prašymą (prašymo formą rasite čia);
•    brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
•    paso (titulinio puslapio) ar tapatybės kortelės kopiją;
•    Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų kopijas, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo.


Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai

Kviečiamieji studijuoti per išankstinį priėmimą moka registracijos įmoką (45 eurų) į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, nurodant įmokos mokesčio kodą 101939, mokėtojo kodą - asmens kodą. Galima mokėti į sąskaitas
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.
Už kviečiamą studijuoti asmenį mokėjimą gali atlikti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis.
Nutraukus studijų sutartį, registracijos įmoka negrąžinama.

Bakalauro studijų kaina
 • 2019 m. metinės studijų kainos skelbiamos MRU tinklapyje (rasite čia).
 • Už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
 • Studijų padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.
Kita informacija

•    Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta Priėmimo komisija.
•    Nepasiekus minimalios rentabilumo grupės rodiklio, asmeniui patvirtinusiam išankstinę studijų sutartį, bus siūlomos alternatyvos.

Konkursinio balo dedamosios ir svertiniai koeficientai

Dalykinė anglų ir kita užsienio k. (anglų k.), Dalykinė anglų k. ir Korėjos studijos (anglų k.)   
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
 • Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Užsienio kalba (anglų k.) (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Tarptautinis verslas ir muitinės logistika
 • Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4 
 • Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Teisė, Teisė ir ikiteisminis procesas, Teisė ir muitinės veikla    
 • Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
 • Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2 .
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Viešasis administravimas, Viešoji politika ir vadyba  
 • Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
 • Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Socialinis darbas ir teisės pagrindai (lietuvių arba anglų k.)   
 • Istorija (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
 • Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
 • Matematika arba Informacinės technologijos (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Istorija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Psichologija (lietuvių arba anglų k.)
 • Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
 • Biologija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Komunikacija ir kūrybinės industrijos
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
 • Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Užsienio k. (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k.)
 • Matematika (egzaminas), svertinis koeficientas 0,4
 • Informacinės technologijos arba Fizika (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas), svertinis koeficientas 0,2
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (kurio brandos egzaminas organizuojamas 2019 m.) (egzaminas arba metinis pažymys), svertinis koeficientas 0,2
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747