Bendras priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Mykolo Romerio universitetas dalyvauja Bendrajame priėmime, kurį organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priemimui organizuoti)

Bendrojo priėmimo tvarka skelbiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

2018 m. (nuo birželio 1 dienos)

Registracija internetu

Informacijos galite teirautis priėmimo komisijoje telefonu (8 5) 271 47 04 arba  elektroniniu paštu priemim@mruni.eu

PRIĖMIMO  Į MRU ĮFORMINIMAS  (Stojantiems per LAMA BPO)


PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS (II turo) VYKS 2018 m. rugpjūčio 8 - 9 dienomis, nuo 9.00 valandos iki 16.00 valandos.
  Įforminant priėmimą reikia dokumentų:
  • brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgyto vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
  • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (kopijas įteikti) (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt);
  • registracijos įmokos 40 Eur, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo  kopiją (kopija įteikti);
  • paso asmens duomenų puslapio kopijas arba asmens tapatybės kortelės kopiją (kopija įteikiama);
  • dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos).
  • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). 
  • Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 40 Eur moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu:
   •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
   •    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
   •    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.

  • Sutarčių tvirtinimas vyks rugpjūčio 8 - 9 dienomis nuo 9.00 valandos iki 16.00 valandos.
  • Pakviestų į teisės ir policijos veiklos, teisės ir ikiteisminio proceso bei teisės ir valstybės sienos apsaugos programas  dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Kaune, Maironio g. 27 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)
  • Pakviestų studijuoti į kitas programas, dokumentai priimami ir priėmimas įforminamas: Vilniuje, Ateities g. 20, II-233 aud. (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.)
  • Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo sudaryti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu ir įforminti priėmimą. Jeigu studijų sutartis nesudaroma laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
  Įforminant priėmimą reikia dokumentų:
  • brandos atestato ir (arba) jo priedų ar kito įgyto vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento originalus (parodyti);
  • asmenys įgiję išsilavinimą užsienyje, pateikia įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentus (kopijas įteikti) (smulkesnė informacija apie išsilavinimo pripažinimą www.skvc.lt);
  • registracijos įmokos 40 Eur, sumokėtos į MRU sąskaitą banke, pavedimo dokumento arba el.bankininkystės pavedimo  kopiją (kopija įteikti);
  • paso asmens duomenų puslapio kopijas arba asmens tapatybės kortelės kopiją (kopija įteikiama);
  • dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos įteikiamos).
  • įstojusiems į nuolatines studijas pateikti prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia). 
  • Kviečiamieji studijuoti per Bendrąjį priėmimą registracijos įmoką 40 Eur moka į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, įmokos mokesčio kodas 101939, mokėtojo kodas yra asmens kodas. Kvitas pateikiamas priėmimo įforminimo metu:
   •    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
   •    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
   •    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.

  • Priėmus kvietimą ir pasirašius sutartį, registravimo įmoka negrąžinama
  • Registracijos įmoką už kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje.

   Registracijos įmoka mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis:

   DuomenysRekvizitai mokantiems per „Swedbank“Rekvizitai mokantiems per SEB banką 
   Įmokos kodas   101939
   Gavėjas   Mykolo Romerio universitetas
   Gavėjo kodas   211950810
   Gavėjo bankas  „Swedbank“, AB  SEB bankas
   Banko kodas  73000  70440
   Gavėjo sąskaita  LT85 7300 0100 0249 2590  LT95 7044 0600 0773 4526
   Mokėtojas (kviečiamojo vardas, pavardė)
   (Jeigu mokama iš ne kviečiamojo sąskaitos, tai tada nurodoma mokėtojo
   vardas, pavardė)
   Mokėtojo kodas (kviečiamojo asmens kodas)
   Įmokos paskirtisRegistracijos įmoka už (kviečiamojo vardas, pavardė)
   Įmokos suma skaičiais 40

  Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:

  • gimę 1993 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
  • gimę 1993 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai;
  • kurių darbingumo lygis yra 0 – 25 %.
  Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą (kopijos įteikiamos).
  Pakviestieji studijuoti, bet neturintys galimybių atvykti pasirašyti studijų sutarties ir įforminti priėmimą, gali kreiptis el.paštu priemim@mruni.eu nustatytomis datomis. Suteiksime galimybę studijų sutartį patvirtinti interneto pagalba nekvalifikuotu elektroniniu parašu. Kviečiamasis turi atsiųsti registracijos įmokos (40 eur) pavedimo ar kvito kopiją, asmens dokumento kopiją.

  MRU atsiųs el.paštu prisijungimo prie Sutarčių patvirtinimo sistemos duomenis. Prisijungus prie sistemos reikia susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti.

  Sėkmingų studijų Mykolo Romerio Universitete.

  Kviečiamieji, kurie patvirtino studijų sutartį ir norėtų ją nutraukti, turi užpildyti prašymą (prašymo forma) ir nuskanuotą atsiųsti el.paštu priemim@mruni.eu ar užpildyti asmeniškai atvykus į Universitetą.

  LAMA BPO

  Mykolo Romerio universitetas dalyvauja Bendrajame priėmime, kurį organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priemimui organizuoti)

  Bendrojo priėmimo tvarka skelbiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

  LAMA BPO Lietuvoje sukurta ir jau eilę metų sėkmingai veikia nauja priėmimo studijuoti į aukštąsias universitetines mokyklas sistema.

  2001 m. liepos 12 d. šešiolika aukštųjų universitetinių Lietuvos mokyklų – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA), Kauno medicinos universitetas (KMU), Kauno technologijos universitetas (KTU), Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos kūno kultūros akademija (LKKA), Lietuvos muzikos akademija (LMA), Lietuvos veterinarijos akademija (LVA), Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), Mykolo Romerio universitetas (MRU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Šiaulių universitetas (ŠU), Vilniaus dailės akademija (VDA), Lietuvos edukologijos universitetas (LEU), Vilniaus universitetas (VU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM) susijungė į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

  Asociacijos tikslas yra organizuoti ir koordinuoti bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas: padėti įstoti į aukštąją mokyklą, panaikinti vienintelio galimo pasirinkimo keliamą riziką, užtikrinti objektyvumą priimant geriausiai studijoms pasirengusius abiturientus ir supaprastinti įstojimo į aukštąsias mokyklas tvarką, suteikiant galimybę tuo pat metu pretenduoti į kelias aukštąsias mokyklas.