Bendras priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Mykolo Romerio universitetas dalyvauja Bendrajame priėmime, kurį organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priemimui organizuoti)

Bendrojo priėmimo tvarka skelbiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

2018 m. (nuo birželio 1 dienos)

Registracija internetu

Informacijos galite teirautis priėmimo komisijoje telefonu (8 5) 271 47 04 arba  elektroniniu paštu priemim@mruni.eu
PRIĖMIMO  Į MRU ĮFORMINIMAS
  (Stojantiems per LAMA BPO)

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS (I turo) VYKS 2018 m. nuo rugpjūčio 4 dienos, 9.00 val. iki rugpjūčio 5 d., 15.30 valandos  Įforminant priėmimą reikia dokumentų: Pakviestieji studijuoti, bet neturintys galimybių atvykti pasirašyti studijų sutarties ir įforminti priėmimą, gali kreiptis el.paštu priemim@mruni.eu nustatytomis datomis. Suteiksime galimybę studijų sutartį patvirtinti interneto pagalba nekvalifikuotu elektroniniu parašu (negalioja pakviestiems į Viešojo saugumo fakultetą). Kviečiamasis turi atsiųsti registracijos įmokos (40 eur) pavedimo ar kvito kopiją, asmens dokumento kopiją.
MRU atsiųs el.paštu prisijungimo prie Sutarčių patvirtinimo sistemos duomenis. Prisijungus prie sistemos reikia susipažinti su sutartimi ir ją patvirtinti.


Sėkmingų studijų Mykolo Romerio Universitete.

Kviečiamieji, kurie patvirtino studijų sutartį ir norėtų ją nutraukti, turi užpildyti prašymą (prašymo forma) ir nuskanuotą atsiųsti el.paštu priemim@mruni.eu ar užpildyti asmeniškai atvykus į Universitetą.

Mykolo Romerio universitetas dalyvauja Bendrajame priėmime, kurį organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priemimui organizuoti)

Bendrojo priėmimo tvarka skelbiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt

LAMA BPO Lietuvoje sukurta ir jau eilę metų sėkmingai veikia nauja priėmimo studijuoti į aukštąsias universitetines mokyklas sistema.

2001 m. liepos 12 d. šešiolika aukštųjų universitetinių Lietuvos mokyklų – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA), Kauno medicinos universitetas (KMU), Kauno technologijos universitetas (KTU), Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos kūno kultūros akademija (LKKA), Lietuvos muzikos akademija (LMA), Lietuvos veterinarijos akademija (LVA), Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), Mykolo Romerio universitetas (MRU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Šiaulių universitetas (ŠU), Vilniaus dailės akademija (VDA), Lietuvos edukologijos universitetas (LEU), Vilniaus universitetas (VU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM) susijungė į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Asociacijos tikslas yra organizuoti ir koordinuoti bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas: padėti įstoti į aukštąją mokyklą, panaikinti vienintelio galimo pasirinkimo keliamą riziką, užtikrinti objektyvumą priimant geriausiai studijoms pasirengusius abiturientus ir supaprastinti įstojimo į aukštąsias mokyklas tvarką, suteikiant galimybę tuo pat metu pretenduoti į kelias aukštąsias mokyklas.