Institucinis priėmimas nuo 2020-08-19 iki 2020-09-06, iki 12 val.


Studijų finansavimo galimybės:

•    Universiteto finansinė parama, stipendijos
•    Valstybės finansinė parama, stipendijos
•    Paskolos
•    Studentų labdaros ir paramos fondas

KLAUSK DAUGIAU APIE  PRIĖMIMĄ

+370 686 17431


priemimas@mruni.eu

KAIP ĮSTOTI?

Priėmimo žingsniai:
•    stojantieji el.paštu priemimas@mruni.eu  atsiunčia nurodytų dokumentų kopijas nuo 2020-08-19 iki 2020-09-06, iki 12 val.;
•    kvietimas studijuoti Universitete siunčiamas į stojančiojo el. paštą iki 2020-09-07;
•    kviečiamajam atsiunčiami prisijungimo prie Sutarčių tvirtinimo sistemos duomenys ir yra patvirtinama studijų sutartis bei įforminamas priėmimas;

Išankstinis priėmimas vykdomas į nuolatines ir ištęstines valstybės nefinansuojamas studijas (studijų kainas rasite čia).

STUDIJŲ PROGRAMOS
FILOLOGIJOS KRYPTIS Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų ir kita užsienio kalba (prancūzų, ispanų, vokiečių, norvegų, kinų arba korėjiečių) (nuolatinės) (anglų k.) 3,5 metų
Dalykinė (Teisės, Verslo) anglų k. ir Korėjos studijos (nuolatinės) (anglų k.) 3,5 metų
INFORMATIKOS KRYPTIS Informatika ir skaitmeninis turinys  (anglų k.) (nuolatinės) kartu su Dongseo universitetu, P.Korėja (2+2 metai)
KOMUNIKACIJOS KRYPTIS Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (nuolatinės) 3 metai
UGDYMO MOKSLŲ KRYPTISSocialinė pedagogika ir teisės pagrindai (nuolatinės, ištęstinės) 4 ar 5 metai
POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIS Viešoji politika ir vadyba (nuolatinės, ištęstinės) 3 ar 4,5 metų
PSICHOLOGIJOS KRYPTIS Psichologija (nuolatinės) (lietuvių arba anglų k.) 3,5 metų
SOCIALINIO DARBO KRYPTIS Socialinis darbas ir teisės pagrindai (nuolatinės, ištęstinės) 4 ar 5 metai
TEISĖS KRYPTIS Teisė  (nuolatinės, ištęstinės) 3,5 ar 5 metai
Teisė ir finansinės technologijos (FinTech) (Teisės programos specializacija) (nuolatinės) 3,5 metų
Teisė ir muitinės veikla (nuolatinės, ištęstinės) 3,5 ar 5 metai
Teisė ir ikiteisminis procesas (nuolatinės) (Kaune) 3,5 metų
Teisė ir kriminalistika (Teisės ir ikiteisminio proceso programos specializacija) (nuolatinės) 3,5 metų  
VERTIMO KRYPTISVertimas ir redagavimas (prancūzų, ispanų, vokiečių, norvegų, kinų arba korėjiečių)(nuolatinės) 3,5 metų
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS Viešasis administravimas (nuolatinės, ištęstinės) 3 ar 4,5 metų
 

GALI PRETENDUOTI


įgyję išsilavinimą
iki 2020 m. imtinai
įgyję išsilavinimą
iki 2020 m. imtinai
įgyję išsilavinimą
iki 2020 m. imtinai

REIKALINGI DOKUMENTAI

Stojantieji turi atsiųsti el. paštu priemimas@mruni.eu  pagal šį sąrašą turimų dokumentų kopijas PDF formatu arba geros vaizdo kokybės, ne mažiau kaip 300x300 dpi raiškos nuotraukas jpg formatu:
•    užpildytą prašymą (prašymo formą rasite Word čia, PDF čia);
•    brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas (turintiems aukštąjį išsilavinimą nereikia);
•    aukštąjį išsilavinimą  liudijančių dokumentų kopijas;
•    45 eurų registracijos įmokos pavedimo dokumento arba el. bankininkystės pavedimo kopiją;
•    paso (titulinio puslapio) ar tapatybės kortelės kopiją;
•    Studijų kokybės vertinimo centro pažymos kopiją dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvoje).

MINIMALŪS REIKALAVIMAI

Institucinis priėmimas vyksta tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

ABITURIENTAMS•    2020 metais stojant į Universitetą visiems yra taikomas minimalus slenkstinis konkursinis balas 5,4.
•    asmenys įgiję vidurinį išsilavinimą 2015-2020 metais privalo turi būti išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą.   
UNIVERSITETŲ IR
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS
•   turėti Lietuvoje pripažįstamą aukštąjį išsilavinimą.


APIE KONKURSINĮ BALĄ

ABITURIENTAMS•    Konkursinis balas sudaromas iš mokomųjų dalykų įvertinimų, nurodytų brandos atestate ir (arba) jo priede (priedėlyje), priklausomai nuo pasirinktos studijų programos.
•    Įvertinimai yra perskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1407 patvirtintu aprašu „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarka“. Rasite čia
•    Į konkursinį balą įeinančių egzaminų ir metinių pažymių sąrašą rasite čia
•    Minimalius reikalavimus, pretenduojant į valstybės nefinansuojamas vietas rasite čia
•    Konkursinio balo skaičiavimui naudojama LAMA BPO konkursinio balo skaičiuoklė (www.lamabpo.lt)
UNIVERSITETŲ IR
KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS
Konkursinį balą sudaro dalykų esančių diplomo priede (priedėlyje) įvertinimų aritmetinis vidurkis.


PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

•    Pakviestieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys per tris dienas po kvietimo studijuoti gavimo, privalo sudaryti (nekvalifikuotu elektroniniu parašu) patvirtinti studijų sutartį bei įforminti priėmimą (įforminimas atliekamas internetu, atvykti nereikia).
•    Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto Informacinėje sistemoje, kurios adresas atsiunčiamas el.paštu kviečiamajam.
•    Sutartis sudaroma vadovaujantis Vartotojo prieigoje nurodyta nuoseklia veiksmų seka.

 
REGISTRACIJOS ĮMOKA, SĄSKAITOS

Registracijos įmoka - 45 eurai. Registracijos įmoka mokama į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą, nurodant įmokos mokesčio kodą 101939, mokėtojo kodą - asmens kodą. Teikiant prašymą registracijos įmoka turi būti jau sumokėta į nurodytą banko sąskaitą. Registracijos įmoką galima mokėti į šias sąskaitas:
•    AB „Swedbank“ banke Nr. LT85 7300 0100 0249 2590;
•    SEB banke  Nr. LT95 7044 0600 0773 4526;
•    DNB banke Nr. LT16 4010 0424 0354 4858.

Už kviečiamą studijuoti Universitete asmenį registracijos įmoką gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo.
Pateikus prašymą ir gavus kvietimą ar nutraukus studijų sutartį registracijos įmoka negrąžinama.

STUDIJŲ KAINA

•    2020 m. metinės studijų kainos skelbiamos MRU tinklapyje (rasite čia).
•    Už studijų pirmąjį semestrą sumokama per 15 dienų nuo semestro pradžios.
•    Akademinio padalinio vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal iš anksto sutartą mokėjimo grafiką.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747