Būsimiems studentams

ĮDOMU...

2016 m.
 •  2016 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka (rasite čia)
 • 2016 m. programos ir konkursinio balo formavimas (rasite čia)

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas universitetuose:
1. Asmenys, 2016  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) universitetinių studijų programas.
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2017 m.

 •  2017 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka (rasite čia)

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas universitetuose:
1. Asmenys, 2016  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) universitetinių studijų programas.
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

2012 M.

Mykolo Romerio universitetas siūlo kolegijų absolventams galimybę siekti:

 • bakalauro laipsnio;
 • magistro laipsnio

Priėmimo tvarka siekiant bakalauro laipsnio

Priėmimo tvarka pretenduojant į papildomas studijas, siekiant magistro laipsnio

Priėmimo grupės darbo laikas

Darbo dienomis
9.00 - 16.30 val.

Šeštadieniais
9.00 - 13.00 val.

Mykolo Romerio universitetas siūlo kolegijų absolventams galimybę siekti bakalauro laipsnio.

Kolegijų absolventai gali pretenduoti įtam tikrų programųstudijas aukštesniuose kursuose.

 • Teisė (gali pretenduoti asmenys, turintys teisės profesinį bakalaurą);
 • Teisė ir valdymas(gali pretenduoti asmenys, turintys teisės profesinį bakalaurą);
 • Finansų ekonomika(gali pretenduoti asmenys, turintys ekonomikos profesinį bakalaurą (ekonomisto kvalifikaciją), vadybos ir verslo administravimo profesinį bakalaurą (finansininko ar buhalterio kvalifikaciją).
 • Socialinis darbas(gali pretenduoti asmenys, turintys socialinio darbo profesinį bakalaurą.
 • Viešasis administravimas(gali pretenduoti asmenys, turintys vadybos ir verslo administravimo profesinį bakalaurą).
 • Verslo informatika(gali pretenduoti asmenys, turintys informatikos, informatikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos ar energetikos profesinį bakalaurą).

Priėmimo tvarka siekiant bakalauro laipsnio

Mykolo Romerio universitetas siūlo kolegijų absolventams galimybę siekti magistro laipsnio.

Papildomosios studijos siūlomos asmenims, baigusiems kolegines studijas ar pasirinkusiems magistrantūros studijų kryptį, kuri nesutampa su baigtų pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi. Papildomosios studijos organizuojamos Utenos, Šiaurės Lietuvos, Marijampolės kolegijose bei Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.

Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai. Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis.

Į jas gali pretenduoti asmenys įgiję tam tikrų studijų krypčių profesinį bakalaurą.

Studijų krypties papildomos studijos Į jas gali pretenduoti asmenys, baigę tam tikros srities ar krypties studijas
Teisės kryptis Įgiję teisės studijų krypties profesinį bakalaurą
Ekonomikos kryptis Įgiję ekonomikos (ekonomisto kvalifikaciją), vadybos ir verslo administravimo (finansininko ar buhalterio kvalifikaciją) studijų krypčių profesinį bakalaurą
Viešojo administravimo kryptis Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Politikos mokslų kryptis Įgiję socialinių ir humanitarinių mokslų sričių, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės, farmacijos, odontologijos, slaugos, reabilitacijos, visuomenės sveikatos, aplinkos inžinerijos arba kraštotvarkos studijų krypčių profesinį bakalaurą
Vadybos ir verslo kryptis Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Edukologijos kryptis Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Socialinis darbo kryptis Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Sociologijos kryptis Įgiję bet kurios studijų krypties profesinį bakalaurą
Informatikos kryptis Įgiję fizinių, technologijų mokslų sričių, socialinių mokslų srities verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo ir vadybos studijų krypčių profesinį bakalaurą

Priėmimo tvarka

2012 M.

Preliminarūs valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiai

Valstybės finansuojamos antrosios pakopos, laipsnio nesuteikiančių pedagoginių ir doktorantūros studijų vietos

Priėmimo grupės darbo laikas

Darbo dienomis
9.00 - 16.30 val.

Šeštadieniais
9.00 - 13.00 val.

Magistrantūra - antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Studijos dažniausiaitrunka 1,5 metų (nuolatinė studijų forma) ir 2 metus (ištęstinė studijų forma). Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis.

Priėmimo taisyklės

Į magistrantūrą
Į papildomas studijas

2016 m.
 •  2016 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka (rasite čia)
 • 2016 m. programos ir konkursinio balo formavimas (rasite čia)

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas universitetuose:
1. Asmenys, 2016  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) universitetinių studijų programas.
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas<

2017 m.

 •  2017 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka (rasite čia)

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas universitetuose:
1. Asmenys, 2016  metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
•  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių universitetines studijų programas;
•  matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) universitetinių studijų programas.
•  užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
2. Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas<

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės

tel. (8 5) 271 4704
el.paštas priemim@mruni.eu