Lietuvių kalbos ir kultūros kursų organizavimas, KM-2023-LT-1956 - MRU

Lietuvių kalbos ir kultūros kursų organizavimas, KM-2023-LT-1956

Projekto Nr. KM-2023-LT-1956

Projekto pavadinimas:Lietuvių kalbos ir kultūros kursų organizavimas”

Projekto vykdymo laikotarpis: 2024-01-01 2024-08-31
Projekto  vadovas: Prof. dr. Jolanta Pivorienė

Tikslas – iš(si)ugdyti B1 lygio komunikacines kompetencijas, kad būtų galima tinkamai bendrauti lietuvių kalba svarbiausiose viešojo gyvenimo srityse.
Metodai: interaktyvios paskaitos, darbas grupėmis, vaizdo įrašų žiūrėjimas ir analizė, situaciniai vaidmenų žaidimai, individualių ir grupinių projektų rengimas ir pristatymas, diskusija.
Siektini rezultatai: dalyviai gebės suprasti tekstus apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria namuose, darbe, mokykloje ir kt.; bendrauti esant įvairioms įprastoms ir netikėtoms kasdienio gyvenimo situacijoms; kurti paprastą rišlų tekstą aktualiomis temomis; apibūdinti savo patirtį, įvykius, jausmus; dalyvauti diskusijoje ir išsakyti nuomonę. Siekiama, kad būdami Lietuvoje studentai lengvai įveiktų daugelį susiklosčiusių situacijų ir jaustųsi gerai šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba.

Projektas finansuojamas pagal Švietimo mainų paramos fondo programą.