Jean-Bernard Harth - MRU

Jean-Bernard Harth

Lietuvos teisės universiteto senato 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 1SN-26 Prancūzijos Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Lietuvoje J.E. p. Jean’ui Bernard’ui Harth’ui už suteiktą reikšmingą paramą inicijuojant ir plėtojant Lietuvos teisės universiteto Prancūzijos teisės ir viešojo administravimo mokslo ir studijų centro veiklą, prancūzų teisinės kalbos kursų organizavimą, tarpuniversitetinių studijų modulio “Europos Sąjungos teisė ir Prancūzijos teisinė sistema” įgyvendinimą, bendradarbiavimo ryšių su Prancūzijos aukštojo mokslo, studijų ir kitomis institucijomis plėtrą, už Universitetui dovanotą teisės, viešojo administravimo ir politikos mokslų literatūrą prancūzų kalba suteiktas Lietuvos teisės universiteto garbės nario vardas.

„Lietuva man tapo antrąja tėvyne, o Jūsų jaunatviškame, dinamiškame ir labai šiuolaikiškame Universitete sutikau daug nuostabių žmonių ir puikių draugų, kuriuos laikysiu savo širdyje, kad ir kur būčiau,“ – dėkodamas už suteiktą garbę tapti Lietuvos teisės universiteto bendruomenės Garbės nariu ir atsisveikindamas su Lietuva kalbėjo J. E. p. Jean’as Bernard’as Harth’as.