Įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo reikalavimų harmonizavimas Europos Sąjungos teisėje, S-ST-23-21 - MRU

Įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo reikalavimų harmonizavimas Europos Sąjungos teisėje, S-ST-23-21

Projekto Nr. S-ST-23-21     
Projekto pavadinimas„Įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo reikalavimų harmonizavimas Europos Sąjungos teisėje”
Projekto trukmė: nuo 2023-10-03 iki 2024-04-30
Projekto vadovas: Dr. Darius Bolzanas
Studentė: Oksana Panichkovska

Apie projektą: Tyrime bus siekiama išnagrinėti įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo reikalavimus ir jų įgyvendinimo problemas Europos Sąjungos teisėje. Globalioje verslo aplinkoje, kai įmonės neretai vykdo veiklą įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kyla poreikis užtikrinti tinkamą tvaraus verslo reikalavimų įgyvendinimą. Tyrime bus vertinama, kokie yra tvaraus verslo reikalavimai ir kokiomis priemonėmis siekiama užtikrinti jų tinkamą įgyvendinimą vykdant ūkinę komercinę veiklą. Vykdant tyrimą bus siekiama nustatyti, ar esami ir siūlomi nauji Europos
Sąjungos teisėje įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo reikalavimai ir procedūros yra veiksmingos, atitinka keliamus asmens teisių apsaugos tikslus, padeda užtikrinti teisingą balansą tarp įmonėms keliamų tvaraus valdymo reikalavimų ir siekiamų tikslų. Atliekant tyrimą daugiausia dėmesio bus skiriama Europos Komisija 2022 m. vasario 23 d. paskelbto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937, kuriuo siekiama nustatyti bendrus tvaraus verslo standartus Europos Sąjungoje veikiančioms įmonėms, analizei ir vertinimui. Tyrime bus atskleidžiama, kokios tvaraus verslo priemonės yra nustatytos šiame teisės akte, kokios pagrindinės problemos gali kilti įgyvendinant jame numatytas priemones.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal studentų tyrimų semestrų metu programą.