Günter Verheugen - MRU

Günter Verheugen

Lietuvos teisės universiteto senatas 2004 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 1SN-30 už reikšmingą indėlį remiant Lietuvos pastangas eurointegraciniuose procesuose ir demokratinę toleranciją, tuo skatinant Lietuvos teisės universiteto pastangas aktyviai įsijungti į bendrą Europos mokslo ir studijų erdvę, nutarė suteikti Lietuvos teisės universiteto garbės daktaro vardą Europos komisarui plėtrai Giunteriui Ferhoigenui (Günter Verheugen).