Gianni Buquicchio - MRU

Gianni Buquicchio

Mykolo Romerio universiteto senatas 2015 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 1SN-29 už ypatingus nuopelnus puoselėjant konstitucines vertybes, už reikšmingą indėlį įgyvendinant teisinės valstybės plėtrą Europos Sąjungoje, už siekį plėtoti tarptautinį universitetų bendradarbiavimą nutarė suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Venecijos komisijos prezidentui Gianni Buquicchio.