Vilija Mogenytė gins disertaciją ,,Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose" - MRU
Kalendorius

Birželio 08
Vilija Mogenytė gins disertaciją ,,Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose”
08 d. 13:00 val., 08 d. 16:00 val.
I-414 aud.

2023 m. birželio 8 d. 13 val. Vilija Mogenytė (Privatinės teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose“. Gynimas vyks I-414 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
Prof. dr. Salvija Mulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S001).

Gynimo taryba:
Pirmininkė - prof. dr. Simona Drukteinienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
dr. Remigijus Jokubauskas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Lina Mikalonienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. habil. dr. Felix Steffek (Kembridžo universitetas, Jungtinė Karalystė, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Egidija Tamošiūnienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Teisinės minties koncepcijoje stebimos aiškios sisteminio požiūrio konstantos: pirma, pripažįstama, kad bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas; antra, viešasis interesas yra traktuojamas kaip ypatingos svarbos teisinė vertybė, kuri privalo būti ginama. Disertacijoje „Viešojo intereso gynimas juridinių asmenų bankroto bylose“ dekonstruojama ir analizuojama viešojo intereso turinio bankroto bylose problema. Tyrimu ieškoma atsakymų į klausimus, pagrįstai kylančius priimant minėtus teisinio požiūrio postulatus: ką apskritai reiškia viešasis interesas juridinių asmenų bankroto kontekste? Koks yra viešojo intereso bankroto bylose turinys? Kokios yra tipinės praktinės bankroto bylų situacijos, kuriose galėtų kilti poreikis viešąjį interesą ginti? Kam yra ir turėtų būti priskirtas viešojo intereso įgyvendinimo bankroto bylose vaidmuo? Kas pagrįstai galėtų būti laikoma tinkamu viešojo intereso atliepimu bankroto bylose?
Tyrimu siekiama identifikuoti viešojo intereso gynimo juridinių asmenų bankroto bylose turinio gaires ir atskleisti viešojo intereso apsaugos bankroto bylose praktinę problematiką Lietuvoje bei pasiūlyti viešojo intereso įgyvendinimo kliuvinių Lietuvos teisinėje bankroto valdymo sistemoje sprendinius. Tam tikrus Lietuvoje ilgą laiką galiojančius ir normalizuotus bankroto teisinio reguliavimo aspektus disertacinio darbo autorė įvardina ir atskleidžia kaip ydingas praktikas bei kertinius viešojo intereso įgyvendinimo bankroto bylose kliuvinius.

Susipažinti su disertacija