Tomas Vedlūga gins disertaciją „Elektroninės sveikatos sistemos vertinimo modelis“ - MRU
Kalendorius

Vasario 05
Tomas Vedlūga gins disertaciją „Elektroninės sveikatos sistemos vertinimo modelis“
05 d. 10:00 val., 05 d. 13:00 val.
Online

2021 m. vasario 5 d. 10 val. Tomas Vedlūga (Lyderystės ir strateginio valdymo institutas) gins vadybos mokslo krypties (S 003) daktaro disertaciją „Elektroninės sveikatos sistemos vertinimo modelis“. Gynimas vyks nuotoliniu būdu "Zoom" platformoje: https://zoom.us/j/97004452060

Mokslinė vadovė:
prof. dr. Birutė Mikulskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003).

Gynimo taryba:
Pirmininkas prof. dr. Vainius Smalskys (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003).
Nariai:
prof. dr. Danguolė Jankauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003);
prof. dr. Rimantas Stašys (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003);
doc. dr. Ermo Täks (Talino technologijos universitetas, Estijos Respublika, technologijos mokslai, informatikos inžinerija, T 007);
prof. dr. Jan Žukovskis (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003).

Disertacijoje „Elektroninės sveikatos sistemos vertinimo modelis“ siekiama geriau suprasti veiksmingos ir neveiksmingos e. sveikatos sistemos lemiančius veiksnius, nustatyti naudotojų lūkesčius ir probleminius aspektus, kuriant ir diegiant e. sveikatos sistemą. Tuo pagrindu suformuotas e. sveikatos sistemos vertinimo modelis, kuris atspindi objektyvius ir subjektyvius visų naudotojų poreikius skirtingose e. sveikatos sistemos diegimo etapuose, nustatyti vertinimo kriterijai ir priemonės šiam tikslui pasiekti, bei parengtu modeliu įvertinta Lietuvos e. sveikatos sistema. Informacinių sistemų tyrimuose vyrauja tendencijos e. sveikatos sistemos vertinimą daugiausiai grįsti ekonominiais ir techniniais kriterijais, kurie yra racionaliai objektyvūs, tačiau nepakankamai kryptingai atliepia naudotojų specifinius poreikius. Disertacijoje ypatingas dėmesys skiriamas socialiniams ir organizaciniams vertinimo kriterijams, kurie sukuria visapusiškesnį e. sveikatos sistemos pažinimo vaizdą. Parengtas e. sveikatos sistemos vertinimo modelis apima techninius, ekonominius, socialinius ir organizacinius kriterijus, kurie orientuoti į e. sveikatos sistemos tikslą, gali būti matuojami nepriklausomai nuo faktinio e. sveikatos sistemos įgyvendinimo momento.Galerija