Tadas Valančius gins disertaciją ,,Bendrosios kompetencijos teismų sprendimų instancinė kontrolės sistema Lietuvoje 1918-2003 m." - MRU
Kalendorius

Birželio 29
Tadas Valančius gins disertaciją ,,Bendrosios kompetencijos teismų sprendimų instancinė kontrolės sistema Lietuvoje 1918-2003 m.“
29 d. 14:00 val., 29 d. 17:00 val.
I-414 aud.

2022 m. birželio 29 d. 14 val. Tadas Valančius (Viešosios teisės institutas) gins teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Bendrosios kompetencijos teismų sprendimų instancinė kontrolės sistema Lietuvoje 1918-2003 m.“. Gynimas vyks I-414aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinis vadovas:
dr. Gintaras Šapoka (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Toma Birmontienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Jevgenij Machovenko (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, S 001);
doc. dr. Janis Pleps (Latvijos universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Vytautas Sinkevičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Disertacijoje siekiama sistemiškai išanalizuoti 1918-2003 m. Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismų sistemoje veikusią teismų sprendimų instancinę kontrolės instituto raidą, tiriant atskirų jos elementų – konstitucinės jurisprudencijos, teismų nepriklausomumo principo, teismų instancinės sistemos ir tiriamajam objektui aktualių baudžiamojo ir civilinio proceso teisės normų – visetą. Taip pat keliamas tikslas atskleisti teismų sprendimų instancinės kontrolės ištakas, įvertinti šios sistemos įtaką bendrosios kompetencijos teismų darbo efektyvumui ir teisėkūros procesams bei identifikuoti instituto tęstinumo tarp Pirmosios ir Antrosios Respublikos laikotarpių bruožus.
Šiuo tyrimu siekiama įrodyti, kad teismų sprendimų instancinės kontrolės veikimo efektyvumas darė fundamentinę įtaką formuojant nacionalinę bendrosios kompetencijos teismų sistemą, o tarptautinėje teisės doktrinoje įtvirtinta asmens teisė į aukštesnės instancijos teismą buvo užtikrinta nepaisant dinamiškų istorinių aplinkybių. Disertaciniame tyrime taip pat teigiama, jog efektyvi teismų sprendimų instancinė kontrolės sistema Lietuvos Respublikoje ėmė veikti tik 2003 m., įstatymų leidėjui teisės norminiuose aktuose akceptavus tarptautinėje praktikoje nusistovėjusius principus ir praktiką bei parengus autentiškus nacionalinius civilinės ir baudžiamosios teisės proceso kodeksus.

Susipažinti su disertacija