Švietimo, mokslo, valdymo ir pramonės komponentų sinergija klimato valdyme ir klimato kaitos prevencija/ CLIMAN - MRU
Kalendorius

Rugsėjo 27-28
Švietimo, mokslo, valdymo ir pramonės komponentų sinergija klimato valdyme ir klimato kaitos prevencija/ CLIMAN
27 d. 08:00 val., 28 d. 18:00 val.
Didlaukio g. 55, Vilnius

Mykolo Romerio universitetas rugsėjo 27- 28 d. (Didlaukio g. 55, Vilniuje, 104 a. ) kviečia dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Švietimo, mokslo, valdymo ir pramonės komponentų sinergija klimato valdyme ir klimato kaitos prevencija" ( ang. Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention/ CLIMAN), kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama klimato valdymo ir darnaus vystymosi aspektams. MRU mokslininkai pristatys savo įžvalgas ir tyrimus, susijusius su klimato kaitos mažinimu, aplinkos valdymu ir darnaus vystymosi principų įgyvendinimu.

Kviečiame dalyvauti - mokytojus, mokslininkus, klimato valdymo ir tvarumo ekspertus, universitetų administracijos darbuotojus ir suinteresuotus studentus bei absolventus.

Renginio programa