„SolPriPa 2 WORK“ projekto pristatymo konferencija „Aukštų asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“ - MRU
Kalendorius

Kovo 04
„SolPriPa 2 WORK“ projekto pristatymo konferencija „Aukštų asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“
04 d. 09:00 val., 04 d. 12:00 val.
"Zoom" nuotolinė platforma

2021 m. kovo 4 d. 9–12 val. vyks „SolPriPa 2 WORK“ projekto pristatymo konferencija internete „Aukštų asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“

TIESIOGINĖS TRANSLIACIJOS NUORODA

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas kviečia internetu stebėti „SolPriPa 2 WORK“ projekto „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“ atidarymo konferenciją.
Nemokamas nuotolinis renginys skirtas visiems, kurie kasdien susiduria su asmens duomenų tvarkymo darbo santykiuose klausimais, ypač dirbantiems institucijų, smulkiojo ir vidutinio verslo, kitų įmonių ir organizacijų administracijose, personalistams, IT, komunikacijos, finansinės apskaitos specialistams ir duomenų apsaugos pareigūnams.
Renginyje projekto partneriai pristatys „SolPriPa 2 WORK“ projekto tikslus. Kartu su renginio svečiais apžvelgs asmens duomenų tvarkymo darbo santykiuose situacijas kasdienėje veikloje, problematiką, užsienio valstybių patirtį bei teismų praktiką.
Pastaba: dalyvių pažymėjimai nebus išduodami.

PROGRAMA

9:00 Sveikinimo žodis

9:20 „SolPriPa 2 WORK“ projekto pristatymas
Danguolė Morkūnienė (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja)

9:40 tikslinama
Justina Puodžiūtė (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnė)

10:00 Darbuotojų darbo vietos stebėjimas ir kontrolė elektroninėmis priemonėmis: ES valstybių patirtis ir probleminiai klausimai
doc. dr. Salvija Mulevičienė (MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė, Teisės mokyklos docentė)
prof. dr. Darius Štitilis (MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas)

10:40 Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo smulkiose ir vidutinėse įmonėse realybė: praktiko įžvalgos
dr. Vilius Mačiulaitis (MRU teisės mokyklos partnerystės profesorius,  Advokatų kontoros iLaw advokatas, partneris)

11:10 Teismo personalo asmens duomenų tvarkymo problematika teismų sistemoje
Inga Dauparaitė (Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos duomenų apsaugos pareigūnė)

11:30 Asmens duomenų tvarkymas – personalisto rutina
Rasa Grigonienė, MRU Teisingumo tyrimų laboratorija, MRU Teisės mokykla

11:50 Apibendrinimas ir uždarymas

Apie „SolPriPa 2 WORK“ projektą
2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendina „SolPriPa 2 WORK“ projektą „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“. Dvejų metų trukmės projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo didinimo projektas apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste.

Pagrindinės tikslinės auditorijos – darbuotojai, kurie yra silpnesnė darbo santykių šalis, ir darbdaviai, ypač tokie specialistai kaip duomenų apsaugos pareigūnai, personalo, komunikacijos, informacinių technologijų specialistai, kiti administracijų darbuotojai.

Projekto metu numatyta didelį dėmesį skirti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, taip pat viešojo sektoriaus organizacijoms, tokioms kaip ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, savivaldybės, teismai. Įgyvendinant projektą bus vedami mokymai, rengiamos gairės, moksliniai straipsniai, tinklalaidės, toliau vystoma mobilioji aplikacija „ADA gidas“.

 Galerija