Sigitas Davidavičius gins disertaciją ,,Verslo organizacijų interneto svetainių lankytojų srauto modeliavimas įtraukiosios rinkodaros kontekste" - MRU
Kalendorius

Rugsėjo 21
Sigitas Davidavičius gins disertaciją ,,Verslo organizacijų interneto svetainių lankytojų srauto modeliavimas įtraukiosios rinkodaros kontekste”
21 d. 13:00 val., 21 d. 16:00 val.
I-414 aud.

2023 m. rugsėjo 21 d. 13 val. Sigitas Davidavičius (Verslo ir ekonomikos institutas) gins vadybos mokslo krypties (S 003) daktaro disertaciją „Verslo organizacijų interneto svetainių lankytojų srauto modeliavimas įtraukiosios rinkodaros kontekste“. Gynimas vyks I-414 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinis vadovas:
Prof. dr. Tadas Limba (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003).

Gynimo taryba:
Pirmininkas - prof.dr. Andrius Stasiukynas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).
Nariai:
Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
Prof.dr. Arvydas Petras Bakanauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
Prof.dr. Fernando Galindo (Zaragosa universitetas, Ispanijos Karalystė, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
Prof. dr. Ligita Šimanskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Daktaro disertacijos tikslas atskleisti interneto svetainės lankytojų srauto modelį įtraukiosios rinkodaross kontekste, tokiu būdu pagilinant vartotojų elgsenos pažinimą ir praturtinant skaimeninio marketingo teoriją naujomis įžvalgomis leidžiančiomis nauju, iš įtraukiosios rinkodaros perspektyvos, kampu pažvelgti į verslo organizacijos interneto svetainės lankytojų srauto susidarymą. Siekiant tikslo atlikta išsami interneto svetainės lankomumo, įtraukiosios rinkodaros, vartotojų elgsenos teorinių aspektų analizė ir suformuotas koncepcinis lankytojų srauto suidarymo modelis. Pasitelkus kokybinius ir kiekybinius tyrimus, tikrinant iškeltas hipotezes atspindinčias ryšius tarp modelio konstruktų, atliktas modelio validavimas. Atskleistas modelis paaiškina interneto svetainės lankytojų srauto susidarymą per vartotojų santykį su organizaciją vartotojams būnant skirtinguose sprendimo pirkti priėmimo etapuose ir patiriant turinio deficitą, bei demonstruojant preferencijas skirtingoms turinio formoms, kūrėjams, vartojimo intensyvumui ir turinio pateikimo kanalams. Disertacinis tyrimas prisidėjo prie gilesnio įtraukiosios rinkodaros ir turinio rinkodaros supratimo ir papildė šias teorijas žiniomis, susijusiomis su turinio poreikio kilmės problema, suvokiamos turinio vertės įtaka bei lūkesčio turinio atžvilgiu susiformavimu, turinio poreikio atpažinimo etape. Pasiūlytasis verslo organizacijos interneto svetainės lankytojų srauto modelis pasižymi praktine verte ir gali būti taikomas organizacijų sprendimo priėmimo procese, siekiant efektyvesnių sprendimo įtraukiosios rinkodaros kontekste.

Susipažinti su disertacija