Seminaras ir diskusija apie dirbtinio intelekto technologijų plėtrą ir reguliavimą Lietuvoje - MRU
Kalendorius

Rugsėjo 27
Seminaras ir diskusija apie dirbtinio intelekto technologijų plėtrą ir reguliavimą Lietuvoje
27 d. 14:30 val., 27 d. 00:00 val.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Radvilų g. 6, Vilnius

UNESCO valstybės narės 2021 m. Generalinės konferencijos metu priėmė Rekomendaciją dėl dirbtinio intelekto etikos – pirmą visuotinį dokumentą, skirtą apsaugoti žmogaus teises ir skatinti pozityvią bei lygybės ir įtraukties principu grindžiamą DI technologijų plėtrą visame pasaulyje. Kuo intensyviau vystantis technologijoms, tarptautinės organizacijos ir valstybės visame pasaulyje prisitaiko ir kuria reguliavimo sistemas, siekiant užtikrinti darnią DI technologijų plėtrą ir viešojo sektoriaus pasiruošimą. Sėkmingam šių technologijų taikymui reikalingas įtraukus, skaidrus ir lankstus politikos formavimo procesas ir įvairių suinteresuotų grupių sutarimas dėl prioritetinių sričių, veikmų plano ir programų vystymo.