Renata Šivickienė gins disertaciją ,,Tiesioginių užsienio investicijų poveikio Europos Sąjungos šalių mokestinėms pajamoms vertinimas" - MRU
Kalendorius

Gegužės 23
Renata Šivickienė gins disertaciją ,,Tiesioginių užsienio investicijų poveikio Europos Sąjungos šalių mokestinėms pajamoms vertinimas”
23 d. 11:00 val., 23 d. 14:00 val.
I-414 aud.

2023 m. gegužės 23 d. 11 val. Renata Šivickienė (Verslo ir ekonomikos institutas) gins ekonomikos mokslo krypties (S 004) daktaro disertaciją „Tiesioginių užsienio investicijų poveikio Europos Sąjungos šalių mokestinėms pajamoms vertinimas“. Gynimas vyks I-414 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
Prof. dr. Ligita Gasparėnienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).

Gynimo taryba:
Pirmininkė - prof. dr. Asta Vasiliauskaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).
Nariai:
doc. dr. Daiva Beržinskienė – Juozainienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. dr. Mindaugas Butkus (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
prof. dr. Gintaras Černius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004);
doc. dr. Aleksandra Fedajev (Belgrado universitetas, Serbijos Respublika, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).

Atlikta mokslinių tyrimų analizė leidžia teigti, kad tiesioginių užsienio investicijų poveikio mokestinėms pajamoms vertinimo tyrimai nėra plačiai išplėtoti, ypač stokojama tyrimų apie tiesioginių užsienio investicijų poveikį mokestinėms pajamoms skirtingais poveikio kanalais, t. y. analizuojant poveikį skirtingoms mokesčių rūšių pajamoms. Siekiant užpildyti šią spragą suformuluotas disertacijos tikslas – ištyrus tiesioginių užsienio investicijų reiškinį, sudaryti tiesioginių užsienio investicijų poveikio mokestinėms pajamoms vertinimo modelį ir jį patikrinti Europos Sąjungos šalyse. Mokslinė problema – koks yra tiesioginių užsienio investicijų poveikis mokestinėms pajamoms ir kaip šį poveikį nustatyti?
Atsižvelgiant į ekonometrinių modelių, kuriais buvo vertinamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis mokestinėms pajamoms ir atskirų mokesčių pajamoms, duomenis galima teigti, kad įeinančių tiesioginių užsienio investicijų didėjimas lemia bendrųjų mokestinių pajamų ir gyventojų pajamų mokesčio pajamų mažėjimą, o išeinančių tiesioginių užsienio investicijų didėjimas lemia bendrųjų mokestinių pajamų ir pridėtinės vertės mokesčio pajamų didėjimą. Gauti rezultatai rodo, kad mokestinės lengvatos užsienio investuotojams turi būti atidžiai vertinamos formuojant tiesioginių užsienio investicijų skatinimo politiką.

Susipažinti su disertacija