Renata Kudukytė-Gasperė gins disertaciją ,,Integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų organizavimo modelis Lietuvoje" - MRU
Kalendorius

Vasario 23
Renata Kudukytė-Gasperė gins disertaciją ,,Integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų organizavimo modelis Lietuvoje“
23 d. 11:00 val., 23 d. 14:00 val.
I-414 aud.

2023 m. vasario 23 d. 11 val. Renata Kudukytė-Gasperė (Vadybos ir politikos mokslų institutas) gins vadybos mokslo krypties (S 003) daktaro disertaciją „Integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų organizavimo modelis Lietuvoje“. Gynimas vyks I-414 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
prof. dr. Danguolė Jankauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003).

Gynimo taryba:
prof. dr. Tadas Sudnickas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003).
Nariai:
prof. dr. Birutė Mockevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003);
prof. dr. Nijolė Petkevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Rimantas Stašys (Klaipėdos Universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Inesa Vorončuka (Latvijos universitetas, Latvijos Respublika, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).

Integruota priežiūra – daugiadimensė ir įvairiapusė, apimanti bendrą integruotos priežiūros koncepciją, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų integracijos turinio ir tikslų identifikavimą, integruotos priežiūros poreikio nustatymą bei įtaką asmens priežiūrai. Integruotų, tenkinančių paciento poreikius, paslaugų organizavimas iškelia naujus, sudėtingus iššūkius – rasti tinkamus integruotų paslaugų organizavimo ir finansavimo mechanizmus bei įveikti institucinius barjerus tarp sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos. Disertacijoje „Integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų organizavimo modelis Lietuvoje“ siekiama geriau suprasti integruotos sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sistemos vystymo, kaip vadybinio proceso, aspektus, nustatyti šių paslaugų poreikį bei prieštaravimus integracijai, pateikti paslaugų organizavimo principus ir priemones, mažinančias priežiūros paslaugų fragmentiškumą, pagerinančias paslaugų prieinamumą, kokybę ir užtikrinančias paslaugų tęstinumą ambulatoriniame lygmenyje. Disertacijoje detalizuotas integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų modelis orientuojamas į sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų integravimą ambulatoriniame lygmenyje, siekiant užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugas Lietuvoje senėjančios visuomenės kontekste.

Susipažinti su disertacija