Ramutė Narkūnienė gins disertaciją „Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros tendencijų modeliavimas didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste“ - MRU
Kalendorius

Vasario 11
Ramutė Narkūnienė gins disertaciją „Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros tendencijų modeliavimas didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste“
11 d. 10:00 val., 11 d. 13:00 val.
Zoom

2022 m. vasario 11 d. 10 val. Ramutė Narkūnienė (Vadybos ir politikos mokslų institutas) gins vadybos mokslo krypties (S 003) daktaro disertaciją „Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros tendencijų modeliavimas didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste“. Gynimas vyks nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą: https://liedm.zoom.us/j/89254656931 (prašome jungiantis nurodyti savo vardą ir pavardę). 

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Vladimiras Gražulis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Gynimo taryba:
Pirmininkas  prof. dr. Tadas Sudnickas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).
Nariai:
prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba S 003);
prof. dr. Iveta Mietule (Rezeknės technologijų akademija, Latvijos Respublika, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
prof. dr. Skaidrė Žičkienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Brigita Žuromskaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Šiuo disertaciniu darbu siekiama išspręsti mokslinę problemą – nustatyti, kokios yra teorinės turizmo sektoriaus darnios plėtros prielaidos (konkurenciniai pranašumai) ir kaip gali būti modeliuojamos turizmo sektoriaus plėtros tendencijos siekiant didinti turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste. Disertacijoje teoriniu aspektu analizuojama turizmo sektoriaus plėtros valdymo problematika darnumo kontekste bei turistinių regionų konkurencingumas, parengiamas teorinėmis prielaidomis grindžiamas turizmo sektoriaus plėtros tendencijų, didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste, modelis. Remiantis teoriniu ir empiriniu tyrimais, pateikiamas Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros tendencijų, didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste, modelis. Nustatytos Lietuvos turizmo sektoriaus plėtros, didinant turistinių regionų konkurencingumą darnios plėtros kontekste, tendencijos, kurios modeliuojamos per turizmo sektoriaus transformacijas įgalinančią vadybą, vidaus turizmo augimą, didėjantį visuomenės mobilumą bei turizmo sektoriaus atsparumo stiprinimą.

Susipažinti su disertacija